piątek, 1 grudnia, 2023

Gdzie należy zgłosić sprzedaż samochodu?

W życiu każdego właściciela samochodu przychodzi taki moment, w którym musi rozstać się ze swoim starym samochodem. Samochód można próbować sprzedać samodzielnie lub oddać auto do komisu. Warto jednak pamiętać, że sprzedaż auta wiąże się z wieloma formalnościami i obowiązkami, zarówno dla sprzedającego, jak i nabywcy. O czym należy pamiętać? Gdzie należy zgłosić sprzedaż samochodu? Jakie konsekwencje mogą wynikać z nieprzestrzegania przepisów?

Sprzedaż samochodu – obowiązki

Sprzedając samochód, należy sporządzić umowę sprzedaży w formie pisemnej. Dokument będzie niezbędny do wyrejestrowania pojazdu. W umowie muszą znaleźć się takie danej jak: dane kupującego i sprzedającego, data i miejsce zawarcia umowy, opis pojazdu tzn. marka, model, rok produkcji, numer nadwozia, numer rejestracyjny, numer karty pojazdu, aktualny przebieg, kolor pojazdu, cena. Dokument dotyczący zbycia auta musi być podpisany przez obie strony. Sprzedawca musi przekazać nowemu właścicielowi wszystkie niezbędne dokumenty tj. dowód rejestracyjny oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. Obowiązkiem sprzedającego jest także przekazanie polisy OC, niezależnie od tego, jak długo jeszcze obowiązuje ubezpieczenie. Więcej na temat sprzedaży samochodu można przeczytać artykule na temat zgłoszenie sprzedaży auta (http://www.wowpolisa.pl/p/zgloszenie-sprzedazy-samochodu-e28094-gdzie-to-zrobic-poradnik/80.html).

Sprzedaż samochodu – co należy zrobić?

Aby uniknąć problemów, po sprzedaży samochodu należy wypełnić niezbędne formalności.

  • Zawiadomienie o zbyciu samochodu – sprzedający musi zgłosić we właściwym wydziale komunikacji wniosek o sprzedaży samochodu. Ma na to 30 dni od podpisania umowy. W urzędach są odpowiednie formularze, które można wypełnić i zanieść osobiście lub złożyć online. Zgłoszenie sprzedaży samochodu musi być czytelnie wypełnione, do druku powinna zostać dołączona umowa kupna-sprzedaży pojazdu. Wyrejestrowanie pojazdu pozwala uniknąć odpowiedzialności za ewentualne wykroczenia lub szkody spowodowane przez nowego właściciela.
  • Poinformowanie firmy ubezpieczeniowej – kolejnym obowiązkiem sprzedającego jest poinformowanie ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu. Ma na to 14 dni od daty zawarcia umowy. W zawiadomieniu należy podać dane osobowe zgłaszającego i numer polisy, a także dołączyć umowę kupna-sprzedaży. Zgłoszenie dotyczące sprzedaży auta można dostarczyć osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. Więcej informacji można znaleźć na stronie wowpolisa.pl.
  • Obowiązek zapłaty podatku – obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych spoczywa najczęściej na nabywcy. Są jednak sytuacje, kiedy opłaty musi dokonać również sprzedający. Warto udać się do urzędu skarbowego i wyjaśnić, kto w danym wypadku musi zapłacić podatek.

Ważne terminy

Niewłaściwe przestrzeganie terminów i procedur związanych ze sprzedażą pojazdu może prowadzić do niemiłych konsekwencji. Osoba, która w ciągu miesiąca nie powiadomi właściwych organów o zbyciu pojazdu, musi się liczyć z karą finansową, która wynosi od 200 do 1000 zł. W przypadku, gdy nabywca spowoduje wypadek lub złamie przepisy, a auto nie będzie wyrejestrowane, za szkody odpowiadać będzie dotychczasowy właściciel pojazdu.

Sprzedaż pojazdu to czynność, która wymaga staranności i przestrzegania odpowiednich procedur i terminów.  Zgłoszenie sprzedaży w urzędzie komunikacji, spełnienie obowiązków finansowych i dokumentacyjnych oraz właściwe rozliczenie się z transakcji to najważniejsze elementy udanej sprzedaży samochodu. Niewłaściwe działania mogą skutkować konsekwencjami prawnymi i finansowymi, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, co robić i przestrzegać obowiązujących przepisów.

Artykuł sponsorowany

Strona głównaArtykuł SponsorowanyGdzie należy zgłosić sprzedaż samochodu?