Miasto podpisało umowę na adaptację i renowację Fortu VII. – Ten ważny obiekt będzie prezentował się naprawdę godnie – zapowiada Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

Prace obejmą renowację podziemnych pomieszczeń w obrębie prawego majdanu i prawej podwalni oraz prace porządkowe na zewnątrz. Odtworzone zostaną m.in. zasypane stanowiska artyleryjskie. Renowację przejdzie też frontowa elewacja koszar szyjowych wraz z główną bramą wjazdową do fortu oraz budynkiem Blokhauzu. Uporządkowana zostanie zieleń na obszarze prawego majdanu i stokach nachylonych w kierunku fosy. W miejscu tym powstanie zupełnie nowa ekspozycja – ścieżka fortyfikacyjna.

– Pamiętajmy, że na terenie Fortu VII działał pierwszy obóz koncentracyjny na ziemiach polskich. W miejsce to przyjeżdża wiele wycieczek, także zagranicznych, które oglądają miejsce kaźni, patrząc z lekkim niesmakiem. Teraz to wszystko się zmieni – ten ważny obiekt będzie prezentował się naprawdę godnie – zapowiedział Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

Po zakończeniu projektu odwiedzający Fort VII dzięki multimedialnym makietom będą mogli zapoznać się z militarną historią obiektu. Goście fortu usłyszą odgłosy toczącej się bitwy i wejdą do prochowni pełnej beczek z prochem. Na stanowiskach strzelniczych na odwiedzających będą czekały armaty, do których amunicje będzie dostarczać unikatowa winda amunicyjna.

– Mamy wybranego wykonawcę, który podejmie się wykonania prac w Forcie VII. To stabilna firma – gwarantująca, że inwestycja zostanie zrealizowana w terminie, w ramach środków, którymi dysponujemy. Bardzo się z tego powodu cieszymy. – powiedział Tomasz Łęcki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. – Mamy nadzieję, że po zakończeniu tej części prac powrócimy do etapu, który chwilowo został odłożony na bok, tj. uporządkowania fos i renowacji elewacji. Wtedy ścieżka fortyfikacyjna będzie ukończona w 100 procentach.

Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „REMBUDEX” Spółka jawna – Wojciech i Renata Kucińscy z Obornik. Firma zadeklarowała wykonanie prac do 30 września 2020 roku. Wartość całego projektu to ponad 23 miliony zł, z czego 8 milionów zł pochodzi z budżetu Miasta, a około 11 mln zł to dofinansowanie unijne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Autor: UMP / op. AS