Europejski Korpus Solidarności – 7,6 mln euro na dotacje dla polskich organizacji

Ponad 7 mln 600 tys. euro – taką, łączną kwotę dotacji mogą uzyskać polskie firmy i organizacje realizujące projekty wolontariackie i staże dla młodzieży w ramach unijnego programu Europejski Korpus Solidarności. Pierwszy w tym roku nabór wniosków rusza 13 lutego.

Europejski Korpus Solidarności to unijny program, skierowany do młodych ludzi między 18, a 30 rokiem życia, który pozwala na zdobywanie doświadczenia zawodowego poprzez wolontariat, projekty solidarnościowe oraz praktyki i staże w Polsce i za granicą. Może to być np. pomoc przy odbudowie zniszczonej przez żywioł szkoły, praca z osobami niepełnosprawnymi czy azylantami, tworzenie siedlisk dla ptaków zaliczanych do ginących gatunków, budowa bud dla psów mieszkających w przepełnionych schroniskach. Parlament Europejski pracuje obecnie nad poszerzeniem programu – w latach 2021-2027 miałby on obejmować także pomoc humanitarną poza granicami UE.

Młodzi ludzie chcący skorzystać z programu muszą zarejestrować się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności. Z kolei organizacje ubiegające się o dotacje muszą w odpowiednim terminie złożyć wniosek. W 2019 r. taka możliwość jest trzy razy w roku: 13 lutego, 30 kwietnia i 1 października. Za każdym razem termin upływa o godz. 12.

W Polsce program koordynuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Według danych naszego narodowego operatora, budżet na realizację polskich projektów złożonych tylko w roku 2019 to 7 mln 647 tys. euro.

Fundacja udziela wnioskodawcom w czasie pracy nad wnioskami wsparcia formalnego: informuje o sposobach aplikacji, wyjaśnia nieścisłości, odpowiada na wątpliwości przedstawicieli organizacji, którzy przygotowują projekty. Już po pozytywnej decyzji dotyczącej przyznania grantu wnioskodawca staje się beneficjentem programu i otrzymuje wsparcie formalne, merytoryczne i praktyczne. Każda organizacja ma przydzielonego swojego opiekuna, Fundacja zapewnia też szkolenia.

W projekcie nie ma organizacji przypadkowych. Europejski Korpus Solidarności współpracuje z organizacjami rządowymi, gminami i firmami – od dużych, międzynarodowych przedsiębiorstw, po małe, lokalne firmy. Aby jednak organizacja mogła ubiegać się o dofinansowanie musi uzyskać Znak Jakości – certyfikat przyznawany przez Narodową Agencję. Dofinansowanie mogą uzyskać jedynie te projekty, które wpisują się w misję Europejskiego Korpusu Solidarności i są zgodne z jego zasadami. Oznacza to w skrócie, że muszą działać na rzecz bardziej integracyjnego społeczeństwa, wspierania osób słabszych i reagowania na wyzwania społeczne; kierować się zasadami solidarności, poszanowania godności ludzkiej i praw człowieka, propagować idee społeczeństwa opartego na zasadzie uczciwości i równości, w którym na pierwszym miejscu stawiane są pluralizm czy brak dyskryminacji.

Narodowa Agencja nie reguluje maksymalnej kwoty dofinansowania dla organizacji, która ubiega się o grant na projekt wolontariatu lub stażu. Przyznane dofinansowanie powinno być wyliczone zgodnie z zasadami programu przez wnioskodawcę i pokrywać realne koszty działań zaplanowanych na etapie wnioskowania.

Do końca 2020 roku na finansowanie działań Korpusu w całej UE przewidziano 376,5 mln euro. 90 proc. środków przeznaczone będzie na Projekty Wolontariatu i Projekty Solidarności, 10 proc. na staże i miejsca pracy.

Gotowość do udziału w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności zgłosiło dotąd ponad 2 800 młodych Polaków, którzy zarejestrowali się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności. W pierwszym terminie składania wniosków (4 października 2018 roku) swoje projekty w Polsce złożyły 62 organizacje, a 55 projektów otrzymało dofinansowanie. W kategorii staże dofinansowano np. projekt Akademii Liderek Biznesu i Społeczeństwa Obywatelskiego; w kategorii wolontariat grant uzyskały m.in. Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach, Gmina Dąbrowa, Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa”.

Parlament Europejski pracuje obecnie nad poszerzeniem programu. 4 lutego Komisja Kultury zatwierdziła nowy program Europejskiego Korpusu Solidarności 2021-2027. Będzie on dawał możliwość angażowania się w pomoc humanitarną poza granicami UE. Wolontariat w tej nowej dziedzinie byłby otwarty dla wysoko wykwalifikowanych i przeszkolonych uczestników. Zaktualizowany program ma też ułatwić zaangażowanie w projekty Korpusu osobom wymagającym wsparcia np. z niepełnosprawnościami lub imigrantom. Mieliby oni zapewnione wsparcie oraz możliwość uczestniczenia w projektach w niepełnym wymiarze godzin.

Budżet programu w nowej perspektywie miałby wynosić 1,26 mld euro. Zmieniłyby się też proporcje – na wolontariat przeznaczone byłoby 86 proc. z ogólnej puli środków, 8 proc. na staże i miejsca pracy oraz 6 proc. na pomoc humanitarną. Nowy program, podobnie jak obecnie miałby finansować działania trwające do 12 miesięcy.

„Program będzie jeszcze bardziej zróżnicowany, głównie dlatego, że uczestnicy będą mieli teraz również możliwość angażowania się w działalność humanitarną poza UE. Istotne jest, aby wolontariat pozostawał główną działalnością finansowaną w ramach programu, aby program był w dalszym ciągu skierowany do młodych ludzi w wieku do 30 lat oraz aby spotkania z rówieśnikami z innych krajów europejskich były zawsze częścią doświadczenia. Chcemy również ułatwiać uczestnictwo młodych ludzi o mniejszych szansach oraz poszerzać wiedzę na temat programu” – podkreśliła Michaela Sojdrova (EPL) z Komisji Kultury i Edukacji PE.

Głosowanie nad sprawozdaniem komisji w tej sprawie zaplanowano na marcową sesję plenarną PE.

js (PAP)

Podziel się: