Dziewięć milionów złotych dla szpitali i szkół w północnej Wielkopolsce

Marek Woźniak, wizyta w północnej Wielkopolsce fot. UMWW

Termomodernizacja szkół i internatu oraz kupno wyposażenia dla szpitali w Czarnkowie, obornikach i Chodzieży. Na te cele samorząd województwa przeznaczył 9 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

31 stycznia był ważnym dniem dla powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego, obornickiego i chodzieskiego. We wszystkich Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, podpisał umowy na unijne dofinansowania na termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej oraz doposażenie szpitali. Ich łączna wartość to prawie 9 mln zł.

To wszystko dzięki instrumentowi REACT-EU, przygotowanym przez Komisję Europejską, by pomóc placówkom medycznym i oświatowym w walce ze skutkami pandemii covid-19. Instrumentowi REACT-EU szpital w Czarnkowie zawdzięcza ponad 1,7 mln zł dofinansowania.
– Dzięki temu wsparciu uda się nam wyposażyć sześciołóżkowy oddział intensywnej terapii i oddział pediatryczny, który wymaga dużych nakładów – cieszy się Bożena Sadowska, dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

Z kolei szpital w Obornikach otrzymał prawie 1,7 mln zł i dzięki temu będzie mógł kupić nowoczesną aparaturę na oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział wewnętrzny i dla ratownictwa medycznego. 1,6 mln otrzyma natomiast szpital w Chodzieży, który zamierza je wydać na między innymi stół operacyjny ortopedyczny czy aparat do laseroterapii.

– Wszyscy zdają sobie sprawę, że trzeba spróbować nadrobić zaległości po pandemii – wyjaśnia Marek Woźniak. – To był okres ogromnego zaangażowania kadry, jak i intensywnej eksploatacji sprzętu, stąd pojawił się dodatkowy instrument unijny, by te luki zabezpieczyć. Cieszy mnie fakt, że pieniądze trafią także do szpitali powiatowych, których sytuacja nie jest łatwa, dlatego każdy pieniądz, który poprawi jakość świadczeń, jest w tych placówkach oczekiwany i pożądany.

Podczas wizyty w starostwie powiatowym w Obornikach marszałek podpisał także dwie umowy związane z termomodernizacjami: dla budynku internatu Zespołu Szkół w Objezierzu oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku na 2 mln zł oraz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Różnowie, który otrzyma na ten cel ponad 1,6 mln zł.

– Termomodernizacja ma do spełnienia dwa zadania – zwrócił uwagę marszałek. – To z jednej strony oszczędność energii, a z drugiej inwestycja w ochronę klimatu, która obecnie jest tematem numer jeden w Unii Europejskiej.

Będą w Obornikach marszałek wziął również udział w uroczystości zakończenia rozbudowy Zespołu Szkół im. T. Kutrzeby – rozbudowa była możliwa dzięki 4,2 mln zł unijnego wsparcia od marszałka, które powiat obornicki otrzymał w lipcu 2021 r.

– To dobrej jakości nowoczesna przestrzeń dla edukacji, na której nam bardzo zależy, czyli szkolnictwa zawodowego – powiedział Marek Woźniak. – Ta część szkolnictwa jest dobrą inwestycją w kreowanie nowych miejsc pracy i przygotowaniem do wyzwań, które stawia przed młodymi osobami nowoczesna gospodarka. Wiele takich miejsc staramy się w Wielkopolsce wspierać.

A starosta obornicka Zofia Kotecka stwierdziła, że z oddaniem do użytku rozbudowanego budynku zaczyna się nowy rozdział dla szkolnictwa branżowego w powiecie obornickim.
– To będzie impuls do jeszcze lepszego przygotowania zawodowego przyszłych pracowników – stwierdziła.

Podziel się:

Ostatnio dodane: