Dziekanowice: 50-lecie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Wręczenie Odznak Honorowych „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” będzie głównym punktem obchodów 50-lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. uroczystości rozpoczną się 6 września w „Karczmie przy Lednicy” w Dziekanowicach.

Honorowe Odznaki wręczy pracownikom muzeum Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Muzeum Pierwszych Piastów jest instytucją kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Główną ideą powstania Muzeum w 1969 roku była ochrona zabytków architektonicznych Ostrowa Lednickiego, a także prowadzenie badań archeologicznych ruin palatium z kaplicą oraz grodziska na Ostrowie Lednickim.

Nieustannie misją placówki jest przechowanie w zbiorowej pamięci wiedzy o randze Ostrowa Lednickiego i innych wczesnośredniowiecznych grodów wielkopolskich w czasach tworzenia się polskiej państwowości oraz rozbudzanie w świadomości odbiorców zainteresowania historią wielkopolskiej wsi, m.in. z jej piękną XIX-wieczną pozytywistyczną tradycją, która uczyniła wówczas z Wielkopolski najwyżej kulturowo rozwinięty region w Polsce.

Do dyspozycji odwiedzających pozostają następujące oddziały Muzeum: Ostrów Lednicki, Wielkopolski Park Etnograficzny oraz grody w Grzybowie i Gieczu.

UMWW, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: