sobota, 24 lutego, 2024

Działania ekologiczne Straży Miejskiej. Od ratowania zwierząt po eliminację nielegalnych wysypisk

W ubiegłym roku Straż Miejska odnotowała znaczącą liczbę interwencji ekologicznych, które miały na celu ochronę środowiska i dobrostan zwierząt. Ogółem funkcjonariusze przyjęli ponad 14 tysięcy zgłoszeń związanych z ochroną środowiska, a blisko 1500 z nich dotyczyło zwierząt wymagających pomocy.

Sekcja Ekopatrolu Straży Miejskiej zajmuje się szerokim spektrum działań, począwszy od monitorowania przestrzegania przepisów dotyczących odpadów, po aktywną pomoc zwierzętom w potrzebie. W minionym roku do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej trafiło 1075 ptaków i inne małe zwierzęta, takie jak jeże czy zające. Natomiast schroniska dla bezdomnych zwierząt przyjęły od Straży 268 psów i 138 kotów. Ponadto funkcjonariusze nałożyli 228 mandatów za naruszenia związane z właścicielami psów.

Zespół Ekopatrolu w kooperacji z Centrum Zarządzania Kryzysowego reagował również na zgłoszenia obywateli odnośnie dzikich zwierząt pojawiających się w obszarze miejskim, takich jak dziki czy lisy. W zakresie walki z nielegalnym spalaniem, strażnicy przeprowadzili 1165 kontroli, skutkujących 294 mandatami, 20 pouczeniami i 3 wnioskami do sądu. W przypadkach wątpliwości pobierane były próbki popiołu do analizy laboratoryjnej.

Ekopatrol wziął także na celownik jakość używanych paliw; nieprawidłowości wykryto w 42 przypadkach, co skutkowało nałożeniem 30 mandatów oraz 12 pouczeń. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na problematykę gospodarki odpadami, likwidując 612 wraków pojazdów i 801 nielegalnych wysypisk, z czego 71 zostało usuniętych. Osoby odpowiedzialne za zaśmiecanie były obciążane maksymalnymi karani finansowymi oraz kosztami usunięcia nieporządku.

Zajęto się również problemem niszczenia roślinności, interweniując wobec 2402 osób, głównie kierujących pojazdami. Wysyłano także zawiadomienia dotyczące 1080 lokalizacji wymagających uporządkowania. Kontrolom poddano również 5253 placów budowy, a w 203 przypadkach sprawdzano przestrzeganie obowiązków związanych z deratyzacją oraz prawidłowe zarządzanie odpadami na prywatnych posesjach.

Straż Miejska dbała także o to, by tereny rekreacyjne i place zabaw były gotowe na sezon wiosenno-letni. W sumie w 2023 roku dyżurni straży miejskiej zajęli się realizacją 72 588 zgłoszeń od mieszkańców, co świadczy o ich aktywnym udziale w życiu lokalnej społeczności i dbałości o środowisko naturalne.

Źródło: SM
Strona głównaPoznańDziałania ekologiczne Straży Miejskiej. Od ratowania zwierząt po eliminację nielegalnych wysypisk