Dwie nowe pracownie w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. Będą krótsze kolejki!

otwarcie nowych pracowni w WCPiT fot. UMWW

O nowoczesny Zakład Diagnostyki Molekularnej Nowotworów oraz Pracownię Polisomnografii wzbogaciło się Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii przy ulicy Szamarzewskeigo w Poznaniu – jeden z największych szpitali płucnych w kraju. Obie jednostki zostały otwarte 15 września.

W otwarciu wzięli udział marszałek Marek Woźniak oraz Paulina Stochniałek, członkini zarządu województwa wielkopolskiego – szpital jest jednostką podlegającą marszałkowi Wielkopolski.
– Opieka zdrowotna jest dla nas priorytetowym zadaniem – podkreślił Marek Woźniak. – Dobra diagnoza jest kluczowa dla dopasowania i zastosowania odpowiedniej terapii. Im bardziej jest ona zaawansowana i celowana, tym lepiej dla pacjenta. Obawiamy się diagnozy oznaczającej chorobę nowotworową, coraz bardziej powszechną w naszym społeczeństwie, dlatego wszystkim powinno zależeć na tym, aby zastosowane terapie były jak najbardziej skuteczne, innymi słowy trafiały w punkt.

Samorząd województwa szczególnie intensywnie inwestuje w szpitale i przychodnie w Wielkopolsce.
– Cieszę się, że nowoczesna medycyna dąży do tego, żebyśmy żyli coraz lepiej. Jestem przekonana, że obie inwestycje poprawią naszą jakość życia – powiedziała Paulina Stochniałek.

Zakład Diagnostyki Molekularnej Nowotworów dzięki nowoczesnemu sprzętowi medycznemu będzie mógł przeprowadzać zaawansowaną diagnostykę genomowej opartą o sekwenator następnej generacji NGS, aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych oraz aparat do laserowej mikrodysekcji komórek nowotworowych z preparatu histologicznego. Sekwenator NGS umożliwia szeroką analizę genomu nowotworu, pozwalając na wykrycie określonych zaburzeń komórek raka, co jest warunkiem koniecznym do włączenia terapii celowanej u pacjenta. To obecnie jedyna technologia, która pozwala na całościowe badanie materiału genetycznego w próbce nowotworowej w krótkim czasie, co umożliwia pozyskanie informacji pozwalających na dobór najlepszej terapii dla pacjenta. Wkrótce zastąpi ona konieczność sekwencyjnego badania kolejnych zaburzeń genetycznych – na dziś jest ono konieczne do wykonywania w WCPiT u kilkuset chorych rocznie, by móc wdrożyć prawidłowe leczenie.

Całkowity koszt powstania Zakładu wyniósł ponad 3,7 mln zł, z czego dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ wyniosło 2,5 mln zł, a wsparcie z budżetu województwa – 1,2 mln zł.

Z kolei nowa Pracownia Polisomnografii pomoże w diagnostyce zaburzeń oddychania w czasie snu. Dotychczas szpital posiadał 1 stanowisko i czas oczekiwania na wykonanie badania wynosi powyżej 12 miesięcy – nowa pracownia ma cztery stanowiska, więc czekanie na to badanie znacząco się skróci. Ta pracownia powstała dzięki środkom z budżetu województwa (650 tys. zł) oraz WCPiT (66 tys. zł).

Źródło: UMWW

Podziel się: