Dwie nowe drogi i sprzęt dla szpitala. Wojewoda odwiedził powiat kępiński

otwarcie drogi, Domanin fot. WUW

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński 3 grudnia uroczyście otworzył drogi gminne i podpisał umowę na dotację dla szpitala w Kępnie, dzięki której placówka wzbogaci się o nowy sprzęt.

Pierwsza z dróg, Kierzno-Mechnice, choć tylko kategorii gminnej, jest ważna dla Mechnic, ponieważ dzięki niej dojazdy do szkoły i do pracy mieszkańców tych miejscowości są krótsze. Koszt inwestycji wyniósł ponad 8 mln zł, przy czym samorząd otrzymał dofinansowanie na to zadanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad 3,3 mln zł.

Z kolei droga Kierzno-Domanin wymagała remontu, a to także ważna arteria dla gminy. Jej remont był możliwy dzięki ponad 2,3 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to realne wsparcie dla samorządów na budowę nowych dróg w Wielkopolsce – mówił wojewoda Michał Zieliński. – Łącznie do samorządów z całego powiatu kępińskiego w ramach programu trafiło ponad 48 mln zł. Te środki pozwalają na realizację inwestycji, dzięki którym komfort życia mieszkańców Wielkopolski jest nieustannie poprawiany, a także tworzone są nowe możliwości dla biznesu.

Niezwykle istotne jest też doinwestowanie kępińskiego szpitala. Właśnie trwa tam przebudowa oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, położnictwa i ginekologii wraz z salami porodowymi i neonatologią. Koszt tej inwestycji to ponad 12 mln zł, w tym 5,5 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– W ostatnich latach do SP ZOZ w Kępnie trafiło ponad 13 mln zł rządowych środków, które umożliwiły sfinansowanie inwestycji i zakupu sprzętu medycznego, który jest tak istotny dla funkcjonowania wielkopolskiej służby zdrowia – podkreśla wojewoda.

Podczas tej wizyty Michał Zieliński podpisał umowę na kolejne dofinansowanie dla placówki z rezerwy ogólnej budżetu państwa – szpital dostał ponad 2 mln na wyposażenie i zakup sprzętu dla zmodernizowanych oddziałów.

– Dla zdrowia i życia mieszkańców dziś podpisaliśmy umowę na 2 milionową inwestycję dla Szpitala Kępińskiego w nowoczesny sprzęt oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, ginekologii i położnictwa – mówiła europosłanka Andżelika Możdżanowska, która towarzyszyła wojewodzie podczas tej wizyty. – Dziękuję w imieniu mieszkańców i pacjentów premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Dziękuję wojewodzie wielkopolskiemu Michałowi Zielińskiemu za skuteczne działania na rzecz rozwoju naszych małych ojczyzn. Dla mnie współpraca dla rozwoju mieszkańców jest czymś szczególnie bliskim. Te ogromne modernizacje powodują, że możemy poruszać się po bezpiecznych drogach i leczyć się w wysokiej jakości placówkach medycznych.

Podziel się:

Ostatnio dodane: