Dodatkowe pieniądze dla wielkopolskich szpitali. Na rezonans, robota chirurgicznego i radioizotopy

pieniądze dla szpitali dzięki REACT-EU fot. UMWW

Prawie 56 mln zł – tyle dostanie sześć szpitali w regionie, by wesprzeć ich działalność i umożliwić kupno nowego sprzętu po pandemii koronawirusa. Pieniądze przyznał zarząd województwa wielkopolskiego z WRPO 2014-2022 dzięki uruchomionemu przez Komisję Europejską instrumentowi REACT-EU.

– Bezprecedensowa jest kwota unijnego wsparcia finansowego, jaką przekazujemy poznańskim szpitalom – mówił marszałek Marek Woźniak, informując o przekazaniu środków sześciu placówkom. – Dziś podpisujemy umowy z podmiotami z różnych sfer nadzoru, od szpitala klinicznego, przez miejski, szpitale będące pod nadzorem samorządu województwa, po jednostkę prywatną. To całe spektrum poznańskiej opieki szpitalnej.

Wszystkie placówki, które otrzymały wsparcie dzięki REACT-EU, łączą konsekwencje, z którymi muszą się zmagać po pandemii: brak pieniędzy, rosnące długi i zużywający się błyskawicznie sprzęt.
– Dziś trzeba przyspieszyć procedury i dać im szansę na szybszą diagnostykę – powiedział marszałek.

Umowy z marszałkiem podpisali Jan Sawicz, zastępca dyrektora Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, Lesław Lenartowicz, prezes Centrum Medycznego HCP w Poznaniu, Maciej Bryl, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, Izabela Marciniak, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Pediatrii oraz Przemysław Daroszewski, dyrektor Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi UM w Poznaniu.

Placówki łącznie otrzymają prawie 56 mln zł. Ich szefowie podkreślali, że bez tego wsparcia nie byłoby możliwe kupno nowoczesnego sprzętu, który w znaczący sposób przyspieszy, usprawni i polepszy diagnostykę pacjentów.
Szpital Miejski im. J. Strusia, który otrzymał ponad 21 mln zł, zamierza na przykład kupić robota chirurgicznego (da Vinci) do operacyjnych zabiegów urologicznych, a także rezonans magnetyczny.

Wielkopolskie Centrum Onkologii za blisko 11-milionową dotację chce kupić system produkcji radioizotopów dla celów medycznych – cyklotron dla Zakładu Medycyny Nuklearnej w WCO. Pandemia spowodowała opóźnienia lub przesunięcia w diagnostyce, czego efektem są pacjenci w znacznie późniejszym stadium choroby nowotworowej, a więc i trudniejsi do wyleczenia. Metody obrazowania izotopowego pozwolą na znacznie przyspieszenie diagnostyki, a więc i leczenia chorych.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu chce kupić nowoczesny sprzęt do diagnostyki endoskopowej oraz system centralnego monitorowania pacjenta OIOM. Wielkopolskie Centrum Pediatrii doposaży swój Oddział Urologiczny i Onkologii Urologicznej, a Centrum Medyczne HCP – kupi sprzęt medyczny do diagnostyki obrazowej – dwa aparaty USG, aparat RTG, a także angiograf i tomograf komputerowy. Natomiast Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny kupi m.in. nowoczesny, specjalistyczny ambulans do transportowania dzieci po ciężkich zabiegach operacyjnych.

To kolejne wielkopolskie szpitale, które otrzymały dodatkowe pieniądze dzięki instrumentowi REACT-EU. Komisja Europejska przygotowała ten instrument między dwoma unijnymi budżetami – tym, który się kończy, czyli na lata 2014-2020 i tym, który się zaczyna, czyli na lata 2021-2027. Powstanie tego instrumentu powiązane jest z kryzysem covidowym i konsekwencjami, które ten kryzys przyniósł, między innymi właśnie z dużym uszczerbkiem w systemie opieki zdrowotnej w całej Europie. W sumie 34 placówki ochrony zdrowia otrzymają ponad 102 miliony zł na działania naprawcze po pandemii.

Podziel się:

Ostatnio dodane: