rondo Rataje fot. PIM

Dobra wiadomość! Kończy się przebudowa ronda Rataje

Wiosną mają się zakończyć wszystkie prace w ramach przebudowy ronda Rataje – zapewniają Poznańskie Inwestycje Miejskie. Prace na ostatnim odcinku przebudowy, między rondem a mostem Królowej Jadwigi, są bardzo zaawansowane.

– Za nami już zdecydowana większość zaplanowanych prac- mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie. – Konstrukcja brakującego fragmentu jezdni ul. Krzywoustego przy ul. Serafitek jest już niemal gotowa. Aktualnie postępuje budowa chodnika po stronie dworca autobusowego. Wykonywane są również prace z branży teletechnicznej i elektrycznej, takie jak budowa sygnalizacji świetlnej i zasilania dla niej. Wiosną wykonawca zakończy prace związane z peronami przystankowymi i docelowym oznakowaniem, a także nasadzeniami drzew i zieleni niskiej.

Trwają ostatnie prace przy Serafitek i Jurackiej

Ze względów technologicznych dolne warstwy nowej konstrukcji jezdni w rejonie ul. Serafitek potrzebują czasu na osiągnięcie wymaganej wytrzymałości. Gdy to nastąpi, wykonawca przystąpi do realizacji kolejnych warstw. Później na całym odcinku ul. Krzywoustego między rondem a mostem ułożona zostanie ostatnia, ścieralna warstwa jezdni północnej. Pojawi się ona również na jezdni południowej, na odcinku od mostu do ul. Jurackiej. Wtedy też, przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, wprowadzone zostanie grubowarstwowe, czyli docelowe, oznakowanie poziome.

Aktualnie wykonawca skupia się m.in. na budowie chodników od strony ul. Serafitek oraz na pracach brukarskich w pasie między jezdnią a drogą dla rowerów. Po stronie os. Piastowskiego, między rondem a ul. Juracką, dostępne są już przebudowane chodniki i drogi rowerowe.

Gdy tylko warunki atmosferyczne to umożliwią, wykonawca będzie także sukcesywnie uzupełniał tymczasowe oznakowanie poziome na rondzie i dojazdach do niego. Natomiast pełne, docelowe oznakowanie w technologii grubowarstwowej wykonane zostanie wiosną z uwagi na rygorystyczne wymagania związane temperaturą i brakiem opadów.

Do czerwca koniec prac

Przypomnijmy, że inwestycja była dzielona na etapy tak, by nie było konieczności całkowitego wyłączenia ronda Rataje z ruchu. Od 13 grudnia przywrócony został przejazd tramwajów przez rondo we wszystkich możliwych kierunkach. Od połowy grudnia możliwy jest wjazd na rondo wszystkimi pasami dla samochodów – z wyjątkiem jednego na ul. Krzywoustego. Zjazd z ronda jest ograniczony jedynie na przebudowywanej jezdni w stronę centrum miasta.

Odcinek ulicy Krzywoustego pomiędzy rondem a mostem Królowej Jadwigi jest już ostatnim podlegającym przebudowie. W pierwszej kolejności realizowane są prace mające na celu udostępnienie jak najszybciej jezdni, chodników i dróg rowerowych. Na końcu wykonywane będą roboty, które nie wymagają zmian organizacji ruchu, takie jak np. nasadzenia zieleni, prace teletechniczne i wykończeniowe. Wszystkie roboty porządkowe i wszelkie formalności kończące inwestycję powinny się odbyć nie później niż w czerwcu 2022 r.

Źródło: PIM