sobota, 24 lutego, 2024

Do 2017 roku istniał tu szpital. Co dalej z budynkami przy ulicy Szkolnej?

O sytuację zabytkowego kompleksu przy ulicy Szkolnej, który niegdyś pełnił funkcję szpitala miejskiego, zapytał Andrzej Rataj, radny miejski.

Kompleks, położony w obszarze Starego Miasta pomiędzy ulicami Kozią, Podgórną i Szkolną, ma bogatą historię sięgającą XVII wieku, kiedy to teren ten był siedzibą klasztoru Karmelitanek Bosych. Po sekularyzacji w XIX wieku, na jego fundamentach powstał szpital miejski, który służył mieszkańcom aż do 2017 roku. Po sprzedaży nieruchomości prywatnemu inwestorowi, planowano przekształcenie go w centrum senioralne z domem opieki i kliniką rehabilitacyjną. Jednakże, jak zauważa Andrzej Rataj, radny miejski, w swojej interpelacji, obiecane prace renowacyjne nie zostały zrealizowane.

W odpowiedzi na interpelację radnego, urząd miasta poinformował, że teren dawnego szpitala znajduje się pod ochroną konserwatorską i archeologiczną. W szczególności dotyczy to skrzydła dawnego klasztoru. W przeszłości, przed rozpoczęciem prac przez inwestora, przeprowadzono badania archeologiczne, a odkryte pozostałości murów miejskich zostały zabezpieczone.

W 2018 roku Miejski Konserwator Zabytków wydał zezwolenie na przebudowę na Centrum Opieki nad Seniorem, a inwestor otrzymał pozwolenie na budowę w kwietniu 2019 roku. Mimo początkowych prac i nadzorów konserwatorskich, inwestor zdecydował o wstrzymaniu budowy w 2022 roku, przedstawiając urzędowi szczegółowy program zabezpieczenia budowy.

Kontrola przeprowadzona przez Miejskiego Konserwatora Zabytków wykazała, że dotychczasowe działania inwestora wystarczająco zabezpieczyły obiekty, a wykonane stropy zapewniły stabilność konstrukcyjną głównych budynków. W związku z tym, według urzędu miasta, nie ma obecnie potrzeby podejmowania dodatkowych środków dyscyplinujących właściciela.

Źródło: MIM
Strona głównaPoznańDo 2017 roku istniał tu szpital. Co dalej z budynkami przy ulicy...