Dlaczego na rondzie Śródka jest tyle wypadków?

fot. UMP

Rondo Śródka jest jednym z najważniejszych elementów układu komunikacyjnego w Poznaniu – i jednym z tych, do których dochodzi do największej liczby wypadków. Dlaczego tak się dzieje? Radny Andrzej Rataj zapytał o to prezydenta.

„Każdego dnia przez to skrzyżowanie o ruchu okrężnym przejeżdża kilkadziesiąt tysięcy pojazdów oraz setki tramwajów” – napisał radny w interpelacji. – „Od wielu lat rondo to jest również jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc dla kierowców w naszym mieście – ze względu na znaczną liczbę kolizji albo wypadków drogowych. Również w grudniu 2021 roku i styczniu 2022 roku doszło w tym miejscu do kilku kolizji albo wypadków”.

Oczywiście tam, gdzie jest duże natężenie ruchu, będzie też znacznie więcej wypadków niż tam, gdzie ruch jest niewielki. Jednak, jak uważa radny Rataj, w przypadku ronda Śródka powody są jednak inne.

„Przyczyny tych zdarzeń są różne, a najczęściej jest to brak zachowania ostrożności, brak przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, nieznajomość specyfiki skrzyżowania czy skomplikowany układ komunikacyjny” – wylicza radny.

Andrzej Rataj zwraca też uwagę, że od wielu lat prowadzone są również analizy i działania mające na celu polepszenie sytuacji na tym rondzie. Jednak albo analizy nie były wystarczająco wyczerpujące lub ich wyniki niedokładnie wdrożone w życie, skoro kolizji i wypadków nadal jest tam bardzo dużo.

Radny postanowił zbadać tę sprawę dokładniej i zwrócił się do prezydent z interpelacją, w której zadał pytania o liczbę kolizji i wypadków drogowych na rondzie Śródka w poszczególnych latach od 2010 do 2021 roku, najważniejsze i najczęstsze przyczyny kolizji i wypadków drogowych oraz ich skutki. Zapytał także, jakie działania były podejmowane w ostatnich latach w celu zmniejszenia liczby kolizji i wypadków drogowych oraz jakie działania będą podejmowane w najbliższych latach.

Źródło: mat. pras. fot. archiwum