Dalszy ciąg prac przy Okrąglaku w Poznaniu. Zaskakujące odkrycie pracowników

prace przy Okrąglaku fot. PIM

Na ulicy 27 Grudnia trwają prace gazowe, na placu Ratajskiego układane są szyny, na 27 Grudnia – przycinane platany, a przy Okrąglaku odkryto studnię sprzed blisko 200 lat. Trwają prace w ramach Programu Centrum.

Dzięki obowiązującej od 17 stycznia zmianie organizacji ruchu na ul. 27 Grudnia, na odcinku między ul. Ratajczaka a ul. Gwarną, możliwe jest prowadzenie dalszych prac na jezdni, która została wyłączona z ruchu. Docelowo w jej miejscu powstanie nowe torowisko tramwajowe.

Trwa przebudowa południowej strony pl. Wolności, ul. Gwarnej i Kantaka, sfrezowana została nawierzchnia na skrzyżowaniu ul. 27 Grudnia i Ratajczaka. Posuwa się także przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Fredry oraz torowiska i sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Mielżyńskiego – na placu Ratajskiego są już ułożone płyty podtorowe i zaczęło się układanie szyn.

Plac budowy tego zakresu zadania rozciąga się niemal od mostu Teatralnego do końca pl. Wolności przy Al. Marcinkowskiego. W pierwszej połowie stycznia wykonawca zakończył m.in. rozbiórkę szyn tramwajowych przy pl. Wolności, budowę kanalizacji w ul. Mielżyńskiego oraz w ul. Gwarnej, ułożył też płyty podtorowe na pl. Cyryla Ratajskiego i na skrzyżowaniu Gwarnej, Fredry i Mielżyńskiego. Nowe szyny widać już także na ul. Fredry. Na ul. 27 Grudnia na razie wymieniana jest instalacja gazowa pod ziemią, tak jak na placu Wolności, a dodatkowo toczą się tam prace przy usuwaniu kolizji teletechnicznych i elektroenergetycznych.

Zaskoczeniem dla wykonawców remontu była głęboka na 15 metrów studnia melioracyjna odkryta podczas prac przy Okrąglaku. Według szacunków historyków z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza zbudowano w latach 30-40 XIX w i jej zadaniem było obniżenie poziomu wód gruntowych. jest ona wykonana z cegieł wyprodukowanych w cegielni wildeckiej specjalnie w tym celu – w rzucie z góry mają kształt trapezu.

Jak informuje spółka PIM, cztery metry ścian studni zostaną rozebrane, a reszta zabezpieczona i zasypana, co nie zaszkodzi jej walorom historycznym ani hydrologicznym. Prace przy studni nie opóźniły też harmonogramu prac nad Programem Centrum.

W ramach prac zostały też przycięte słynne platany.

„20 stycznia na ul. 27 Grudnia przeprowadzone zostały cięcia pielęgnacyjno-techniczne gałęzi platanów” – informuje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie. – „Korekta odbyła się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. To zamierzone działanie, którego celem jest takie uformowanie drzew, by mogła tu powstać nowa sieć trakcyjna dla tramwajów i by nie szkodziła ona platanom. Drzewa zostały też oczyszczone z obumarłych i suchych gałęzi. Korony zostały zmniejszone o wskazany procent objętości – od 3 do maksymalnie 15 proc. dla jednego drzewa. Zgodnie z obowiązującym prawem można usunąć maksymalnie do 30 procent korony drzewa. Za wykonanie odpowiadała specjalistyczna firma. Prace prowadzone były w najlepszej dla takich zabiegów porze roku, tzn. zimą w okresie bezlistnym. Skracanie gałęzi było realizowane w oparciu o plan sporządzony przez eksperta arborystę i pod jego nadzorem. Sprawdzał on sprzęt służący do cięć, by był m.in. odpowiednio ostry i nie szarpał gałęzi”.

Jak twierdzi PIM, drzewa rosnące wzdłuż ul. 27 Grudnia poddane zostały dokładnie przebadane, zeskanowane, pomierzono im też korony, konary i gałęzie, a dla każdego drzewa przygotowano indywidualny plan cięcia. nad wszystkim czuwa obecny na placu budowy inspektor ds. zieleni.

Podziel się:

Ostatnio dodane: