Czy stadion Szyca w Poznaniu doczeka się uporządkowania? Konkurs przyciągnął wielu chętnych

Stadion im. Edmunda Szyca fot. Sławek Wąchała

77 zgłoszeń napłynęło na konkurs ogłoszony przez miasto Poznań, który ma wyłonić koncepcję urbanistyczną zagospodarowania terenu dawnego stadionu im. Edmunda Szyca i jego otoczenia. Pula nagród wynosi 190 tys. zł.

Konkurs został ogłoszony w październiku tego roku i dotyczy obszaru ograniczonego ulicami: Królowej Jadwigi, Droga Dębińska, o. M. Żelazka i Dolna Wilda. To nie tylko sam stadion, ale też teren po targowisku Bema i tereny, które obecnie należą do POSiR, Warty Poznań oraz Akademii Wychowania Fizycznego.

„Architekci i urbaniści wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie mogli składać do początku grudnia” – informują władze miasta. – „Aż 77 uczestników – w tym z zagranicy – chce wskazać, jak wykorzystać drzemiący w tym miejscu potencjał. Duże zainteresowanie daje szansę na zaprojektowanie ciekawej przestrzeni dla mieszkańców w obecnie niewykorzystywanym obszarze, sąsiadującym z centrum miasta. Teraz uczestnicy przygotują opracowania studialne, a w dalszej kolejności prace konkursowe. Zwycięzcę poznamy najprawdopodobniej w maju 2023 r.”.

Pula nagród w konkursie wynosi 190 tys. zł, przy czym każdy uczestnik, który przejdzie do drugiego etapu, ma zagwarantowaną nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Zwycięzca otrzyma 100 tys. zł, przewidziano również drugą i trzecią nagrodę – odpowiednio w wysokości 25 tys. zł i 15 tys. zł.

Projekty będzie oceniać sąd konkursowy, w skład którego wchodzą architekci krajobrazu, architekci, urbaniści, Miejski Konserwator Zabytków, rektor AWF, a także, jako głos mieszkańców w pracy nad przyszłością stadionu, przedstawiciele Rady Miasta Poznania oraz Rady Osiedla Wilda. Sądowi konkursowemu przewodniczy architektka Izabela Małachowska-Coqui, ekspertka o międzynarodowej renomie.

Zadanie nie jest łatwe – tak ze względu na stan obiektu, który obecnie jest w ruinie, jak i warunki gruntowe oraz stosunek poznaniaków do tego miejsca. Przypomnijmy, że po długich zabiegach miastu udało sie odzyskać te tereny – wcześniej klub Warta Poznań sprzedał swoje prawa wieczystego użytkowania tego terenu ze względu na trudną sytuację finansową. Odzyskanie i uporządkowanie sytuacji prawnej tych terenów trwało długie lata, ale zakończyło się sukcesem – w 2018 r. została podpisana umowa, na mocy której miasto stało się właścicielem terenu o powierzchni ok. 6,5 ha za łączną kwotę 10 milionów złotych.

Podziel się:

Ostatnio dodane: