poniedziałek, 4 grudnia, 2023

Czy Poznań będzie miał problem z wodą? “Funkcjonującym ujęciom grozi trwałe zanieczyszczenie, a nawet likwidacja”

Nowelizacja ustawy “Prawo geologiczne i górnicze” wzbudziła duże zaniepokojenie spółki Aquanet. “Wprowadzone zmiany mogą w konsekwencji zagrozić dalszemu funkcjonowaniu ujęć wody i bezpieczeństwu dostaw wody pitnej” – ostrzegają przedstawiciele Aquanetu.

Dlaczego jest to tak niebezpieczne? Otóż, jak informuje Aquanet, nowelizacja wprowadza definicję “złoża strategicznego”, które podlega szczególnej ochronie prawnej, przy czym w procesie uznawania złoża za strategiczne nie biorą udziału spółki zaopatrujące ludność w wodę. A to może prowadzić do tego, że złoże może zostać uznane za strategiczne, nawet jeśli będzie się znajdowało na terenie ujęcia wody pitnej, a spółka dostarczająca wodę nie będzie mogła nic z tym zrobić. Co gorsza, nowelizacja ustawy w żaden sposób nie chroni zasobów wodnych i nie traktuje ich jako podlegające szczególnej ochronie.
“W takiej sytuacji funkcjonującym ujęciom grozi ograniczenie możliwości rozbudowy, trwałe zanieczyszczenie, a nawet ich likwidacja” – wyjaśniają przedstawiciele Aquanetu.

Zagrożenie nie jest teoretyczne – właśnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska jest procedowany wniosek o zmianę koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy i gazu także na terenie stref ochronnych ujęcia wody w gminie Mosina oraz ujęć wody w gminie Kórnik. Warto dodać, że 26 września spółka ponownie złożyła do ministerstwa wniosek o trwałe wyłączenie terenów ujęć wody z udzielanych koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy i gazu. To nie pierwszy taki wniosek, ale ten wcześniejszy, wysłany w czerwcu 2021 roku, do dziś pozostał bez odpowiedzi.

“Nasze ujęcia sąsiadują z potencjalnymi złożami węgla brunatnego, czy też złożami węglowodorów poszukiwanych i rozpoznawanych w ostatnich latach w ramach udzielonych koncesji” – informuje spółka. – “Działalność poszukiwawcza, a następnie eksploatacja tych złóż, wpłynie negatywnie na jakość pobieranej wody, co grozi likwidacją tych ujęć. To właśnie te ujęcia stanowią główne źródło zapotrzebowania w wodę dla całej Aglomeracji Poznańskiej. Bez tych ujęć Poznań i cała aglomeracja przestaną istnieć”.

Zdaniem Aquanetu zaopatrzenie ludności w wodę do picia powinno mieć priorytet w stosunku do innych działalności – bo woda jest najważniejsza i bez niej nie da się żyć – choć nie zawsze decydenci o tym pamiętają.
“W trosce o zasoby wodne i dostawę wody dla obecnych i przyszłych pokoleń uważamy, że wszelkie badania mające na celu poszukiwanie i rozpoznanie złóż kopalin powinny omijać strefy ochronne ujęć wody” – informuje spółka. – “W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce coraz bardziej zauważalne stały się problemy wynikające z ograniczenia dostępności wody. Uważamy, że nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego jest realnym zagrożeniem dla zachowania ciągłości dostaw wody i dodatkowo zwiększa problemy wynikające z odczuwalnych już zmian klimatycznych. Jesteśmy przekonani, że woda jest bardziej istotnym dla przetrwania narodu zasobem strategicznym niż węgiel czy ropa naftowa”.

Ujęcie Mosina – Krajkowo jest najważniejszym źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców aglomeracji poznańskiej i jedynym w okolicy o takiej wydajności, by zapewnić dostawy wody miastu wielkości Poznania.

Znowelizowana ustawa została już podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 1 września tego roku.

Źródło: Aquanet
Strona głównaWiadomości z Poznania i powiatu poznańskiegoCzy Poznań będzie miał problem z wodą? "Funkcjonującym ujęciom grozi trwałe zanieczyszczenie,...