Czy powstanie Wielkopolska Dolina Wodorowa?

Marszałek Marek Woźniak fot. UMWW
Wszystko na to wskazuje, że tak. Marszałek Marek Woźniak podpisze dziś deklarację o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. Wzmocni to pozycję Wielkopolski jako istotnego gracza w nowo tworzącym się przemyśle wodorowym. jak uważa marszałek.

Sygnatariuszami deklaracji są przedstawiciele województwa wielkopolskiego na czele z marszałkiem Markiem Woźniakiem i Jackiem Bogusławskim, członkiem zarządu województwa i przewodniczącym Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, prezydenci największych wielkopolskich miast: Poznania, Konina, Kalisza, Piły, Leszna oraz Ostrowa Wielkopolskiego. Naukę reprezentują wielkopolskie uczelnie: Uniwersytet Adama Mickiewicza, Politechnika Poznańska i Uniwersytet Przyrodniczy, a biznes – Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., Solaris Bus & Coach sp. z o. o., Wielkopolska Rada Trzydziestu i Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie.

– Wyznaczyliśmy kierunek i już konkretnie budujemy odpowiedni potencjał, by zasoby, którymi dysponujemy, mogły być w pełni wykorzystane – wyjaśnia Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. – Podpisywany dokument stanowi potwierdzenie woli współpracy na rzecz rozwoju Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, naszego zaangażowania w rozwój całego krajowego ekosystemu opartego o technologie wodorowe. Wzmocni też pozycję Wielkopolski jako istotnego gracza w nowo tworzącym się przemyśle wodorowym.

Budowanie gospodarki wodorowej to wyzwanie stojące przed przedsiębiorstwami, instytucjami naukowymi i lokalnymi samorządami. Samorząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa i efektywności energetycznej – od poszukiwania nowych źródeł energii przyjaznej środowisku i sposobów ich wykorzystania oraz efektywnego dostarczania jej do przemysłu i gospodarstw domowych. Włączenie się w globalny łańcuch wartości gospodarki wodorowej zaowocuje też, jak mają nadzieję sygnatariusze deklaracji, powstawaniem lokalnych kompetencji wytwórczych w obszarze infrastruktury, produktów i usług.

Działania – zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju energetycznego – będą koncentrowały się na zwiększeniu wykorzystania różnych źródeł odnawialnych i alternatywnych nośników energii. Kluczowe są inwestycje w celu wykorzystania lokalnie dostępnych surowców energetycznych, np. biogazy rolniczego, ciepła ziemi, wiatru i słońca dla uzyskania alternatywnych nośników energii (np. instalacje wodorowe).

Przypomnijmy, że 29 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Regionalną Strategię Innowacji dla Wielkopolski 2030, której najważniejszym celem jest rozwój gospodarki zeroemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wodoru. Strategia uwzględnia zapisy obowiązujących dokumentów europejskich oraz krajowych na nową perspektywę, tj. m.in.: Czysta Planeta, Europejski Zielony Ład, Komunikat Komisji Europejskiej Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu i inne.

Wielkopolska stworzyła już pierwszą strategię neutralności klimatycznej, na początku dotyczącą Wielkopolski Wschodniej – jest jednym z sześciu polskich województw, które objęte są wsparciem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Unijne środki sfinansują koszty transformacji energetycznej tej części regionu.

UMWW

Podziel się:

Ostatnio dodane: