Czy parkowanie na Starym Mieście w Poznaniu nie powinno być tańsze?

Stary Rynek remont fot. S. Wąchała

W stolicy Wielkopolski trwają remonty w ramach Centrum. Radny Andrzej Rataj zastanawia się, czy w związku z tym miasto nie powinno obniżyć opłat za parkowanie samochodów. I złożył interpelację do prezydenta w tej sprawie.

Radny zwraca uwagę, że Projekt Centrum jest realizowany od 2017 roku w całym centrum Poznania i obejmuje przebudowę i modernizację ulic, chodników, torowisk tramwajowych i zieleni miejskiej. Tak szeroko zakrojone prace oznaczają ogromne utrudnienia dla mieszkańców, a jeszcze większe dla firm i lokali gastronomicznych. Z powodu remontów dociera do nich mniej klientów, bo miejska komunikacją nie sposób do nich dojechać, a przyjazd samochodem oznacza konieczność sporych pieniędzy zapłacenia za parkowanie.

– Zgodnie z obecnymi zapowiedziami pełen ruch tramwajowy na wszystkich dotychczasowych trasach na Starym Mieście zostanie przywrócony dopiero na koniec 2023 roku – zwraca uwagę radny Andrzej Rataj. – Równocześnie cały obszar Osiedla Stare Miasto objęty jest Śródmiejską Strefą Płatnego Parkowania, gdzie opłaty za parkowanie należą do najwyższych w Polsce i wynoszą: za pierwszą godzinę 7,00 zł, za drugą godzinę 7,40 zł, za trzecią godzinę 7,90 zł, a za kolejne godziny 7,00 zł. Ze względu na brak racjonalnej alternatywy w postaci komunikacji publicznej, dużo osób, które muszą przybyć na Stare Miasto, porusza się pojazdami samochodowymi, ponosząc wysokie opłaty za parkowanie.

Zdaniem radnego miasto mogłoby ułatwić życie i działalność lokalnym przedsiębiorcom, a jednocześnie zachęcić do przyjazdu klientów obniżając opłaty za parkowanie na porzykład o 50 proc. Obniżka obowiązywałaby do czasu zakończenia remontów i pełnego przywrócenia połączeń komunikacyjnych na Starym Mieście. A ponieważ, zgodnie z informacjami spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie, ma to nastąpić pod koniec tego roku, obniżka cen za parkowanie nie trwałaby dłużej niż 6 miesięcy.

– W ostatnim czasie wystąpiłem zatem w tej sprawie z odpowiednią interpelacją do Prezydenta Miasta Poznania – informuje radny. – W interpelacji tej zwróciłem się z prośbą o odpowiedź na pytania: czy wobec ogromnych utrudnień komunikacyjnych i zmniejszonej liczby miejsc parkingowych na Starym Mieście w związku z inwestycją Projekt Centrum, zasadne, trafne i racjonalne jest pobieranie obecnych wysokich opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na Osiedlu Stare Miasto, a także czy byłoby możliwe, kiedy byłoby możliwe i w jaki sposób byłoby możliwe czasowe obniżenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na Osiedlu Stare Miasto w związku z inwestycją Projekt Centrum.

Obecnie radny czeka na odpowiedź na swoją interpelację.

Podziel się:

Ostatnio dodane: