Czy montaż fotowoltaiki wymaga pozwolenia na budowę?

Montaż instalacji fotowoltaicznej zarówno na dachu budynku, jak i na gruncie można zaliczyć do robót budowlanych w świetle przepisów prawa budowlanego. W związku z tym logicznym wydaje się to, że tego typu prace przed przystąpieniem do nich będą wymagały uzyskania pozwolenia na budowę. W praktyce okazuje się jednak nieco inaczej i istnieją pewne wyjątki, które pozwalają zamontować fotowoltaikę wyłącznie na zgłoszenie.

Kiedy montaż fotowoltaiki wymaga pozwolenia na budowę?

Pozwolenie na budowę wymagane jest wyłącznie dla instalacji fotowoltaicznych, których moc przekracza 50 kW. Oznacza to więc, że bez względu na to, czy jest ona montowana na dachu, czy gruncie przed rozpoczęciem związanym z tym prac należy uzyskać pozwolenie na budowę. Nieco inaczej wygląda natomiast kwestia związana z montażem mikroinstalacji o mocy do 50 kW, czyli takich, na które najczęściej decydują się właściciele domów jednorodzinnych oraz małych i średnich gospodarstw rolnych czy firm. W tym przypadku niepotrzebne jest pozwolenie na budowę, a nawet zgłoszenie takich prac, o ile zainstalowane panele fotowoltaiczne nie są montowane na budynkach, a ich wysokość przekracza 3 m lub na gruncie, który wpisany jest do rejestru zabytków.

O kwestiach tych powinna jednak poinformować firma instalująca fotowoltaikę, dlatego też najlepiej wybierać do tego zadania doświadczonych i renomowanych instalatorów, którzy zajmują pierwsze miejsca w rankingach, takich jak chociażby te prezentowane na stronie https://optimalenergy.pl, w których brana jest pod uwagę nie tylko cena ich usług, ale także kompleksowość związana także z wszelkimi formalnościami.

Jak wyglądają formalności związane z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej?

Choć mikroinstalacje fotowoltaiczne nie wymagają pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia poza nielicznymi wyjątkami ilość formalności związanych z ich uruchomieniem i tak jest spora. W głównej mierze dotyczą one podłączenia instalacji do sieci energetycznej, dzięki któremu będzie mogła rozpocząć swoją pracę.

W tym przypadku najczęściej dokonywane jest podłączenie instalacji fotowoltaicznej na podstawie zgłoszenia do zakładu energetycznego, do którego potrzebne są takie dokumenty jak:

  • wniosek ZM — który należy pobrać ze strony operatora dystrybucji energii lub zgłosić się po niego w jednym z jego punktów, gdyż obecnie jego wzór jest ustalany w indywidualny sposób przez każdego OSD, w każdym przypadku wymaga on jednak podania w nim danych właściciela instalacji fotowoltaicznej, danych dotyczących samej instalacji oraz informacji o firmie dokonującej montażu fotowoltaiki,
  • specyfikacja techniczna instalacji fotowoltaicznej — zaliczyć można do nich karty katalogowe modułów fotowoltaicznych i falownika, a także certyfikaty potwierdzające ich zgodność z normami,
  • schemat wykonanej instalacji fotowoltaicznej.

W sytuacji, kiedy fotowoltaika zgłaszana jest do OSD przez firmę, niezbędny do tego jest także wydruk z CEIDG lub KRS w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej.

Fotowoltaika a przepisy PPOŻ

Oprócz powyższych formalności w przypadku kiedy instalacja fotowoltaiczna posiada moc wyższą niż 6,5 kW, zgodnie z wprowadzonymi 29 sierpnia 2019 roku przepisami wymaga ona także skonsultowania sposoby jej montażu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, aby ustalić, czy jest on zgodny z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, a także zgłoszenia jej zamontowania w Państwowej Straży Pożarnej właściwej dla miejsca jej występowania.

Podsumowując, montaż fotowoltaiki wymaga uzyskania pozwolenia na budowę wyłącznie, jeśli jej moc przekracza 50 kW lub jeśli jest ona montowana na budynkach o wysokości ponad 3 metrów czy też objętych nadzorem konserwatora budynków. W innych przypadkach może ona zostać natomiast zamontowana bez dodatkowych formalności, oprócz tych związanych z jej przyłączeniem do sieci energetycznej oraz bezpieczeństwem pożarowym, jeżeli jej moc przekracza 6,5 kW.

Artykuł sponsorowany