Czy Kalisz będzie miał uniwersytet? Posłowie zagłosowali!

Sejm RP fot. Kancelaria Sejmu

Sejm RP podczas posiedzenia 10 marca prawie jednogłośnie zadecydował o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego. Za było 425 posłów, przeciwko tylko 3, a 14 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Jak poinformował prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej na stronie uczelni, projekt poparły wszystkie kluby sejmowe, jest więc pełen optymizmu i liczy na równie mocne poparcie w Senacie.

– Chciałbym podziękować wszystkim naszym pracownikom, bo to, że wypadliśmy dobrze w ostatniej parametryzacji, zadecydowało o tym, że możemy stać się uniwersytetem. To zasługa naszych naukowców, dydaktyków i administracji – podkreślił profesor. – Teraz będziemy rywalizowali z najbardziej znaczącymi i największymi uniwersytetami w Polsce i myślę, że wstydu kaliszanom nie przyniesiemy. Chciałbym podziękować posłom, którzy wspierali naszą inicjatywę: posłowi Janowi Mosińskiemu, ministrowi Janowi Dziedziczakowi, minister Marlenie Maląg, posłowi Tomaszowi Ławniczakowi, a także posłowi Jarosławowi Urbaniakowi, który zaprosił w moim imieniu wnuczkę patrona naszej uczelni – panią marszałek Małgorzatę Kidawę Błońską. Ogromne wsparcie uzyskaliśmy również ze strony władz samorządowych Kalisza, ale także pozostałych samorządów aglomeracji kalisko-ostrowskiej.

W sali sejmowej na wynik głosowania czekali także prezydent Kalisza Krystian Kinastowski oraz Tadeusz Skarżyński, przewodniczący Rady Miasta Kalisza.
„To świetna wiadomość dla naszego miasta i regionu. Gratuluję rektorowi i całej społeczności Akademii Kaliskiej. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali ideę rozwoju akademickiego Kalisza” – napisał w mediach społecznościowych prezydent Kinastowski.

Zgodnie z zapisami ustawy podjętej przez Sejm „Uniwersytet Kaliski będzie oferował kształcenie i rozwój naukowy na wysokim poziomie dostosowanym do potrzeb regionalnego, krajowego i międzynarodowego rynku pracy. Stworzy też szanse na zwiększenie dostępności do wykształcenia wyższego młodzieży uboższej, szczególnie ze wsi i małych miasteczek, a także z niepełnosprawnościami”.

Przypomnijmy, że obecna Akademia Kaliska, która zostanie przekształcona w Uniwersytet Kaliski, kształci ponad 3100 studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz około 700 słuchaczy w trybie podyplomowym, w tym także na studiach Executive Master of Business Administration. Posiada cztery wydziały: Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Politechniczny oraz Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny we Wrześni.

W strukturze Akademii funkcjonują instytuty prowadzące badania naukowe: Instytut – Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych, Światowy Instytut Zdrowia Rodziny, Instytut Współpracy z Międzynarodowym Instytutem ds. Badań Prewencyjnych (International Prevention Research Institute Collaborating Center – IPRi) w Lyonie Francja, Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Instytut Interdyscyplinarnych Badań Historycznych.

Podziel się:

Ostatnio dodane: