Czy dawne wysypisko śmieci uniemożliwi budowę boiska w Poznaniu?

boisko fot. Conger Design pixabay

Projekt budowy Świerczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Buczka zdobył dofinansowanie w PBO w 2017 roku. Ale dotąd nie powstał. Problemem są odpady ropopochodne, jakie znaleziono na tym terenie. Radny Grzegorz Jura złożył interpelację w tej sprawie.

Przypomnijmy: Świerczewskie Centrum Sportu i Rekreacji miało się składać między innymi z boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz infrastruktury towarzyszącej. Rada Osiedla Świerczewo w lutym 2018 r. miała już gotowy projekt, za który zapłaciła ze swoich środków – i wtedy okazało się, że badania gruntu wykazały obecność zanieczyszczeń ropopochodnych. Prawdopodobnie w tym miejscu znajdowało się kiedyś wysypisko śmieci.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zadecydowała, że zanim powstanie boisko – trzeba usunąć szkodliwe odpady i w czerwcu 2019 roku wydała decyzję, zgodnie z którą miało to zrobić miasto i zapłacić za to do 2021 roku. A to już był spory problem, bo według szacunków usunięcie odpadów kosztowałoby około 1,8 mln zł, tymczasem miasto ma zabezpieczone środki jedynie na budowę centrum sportu w wysokości 381 268 tys. zł.

Jak informuje Biuletyn Poznań, ostatecznie udało się przekonać RDOŚ, by wydała zamienną decyzję – miasto ma czas na usunięcie odpadów do 31 grudnia 2026 roku. Jednak to nie rozwiązuje sprawy braku pieniędzy na ich usunięcie, a tym samym powstania boiska. Radny Grzegorz Jura zaapelował do prezydenta w interpelacji o zabezpieczenie środków na ten cel, by inwestycja wreszcie mogła zostać zrealizowana, bo jest ona na Świerczewie bardzo potrzebna. Zwrócił też uwagę, że dalsze odsuwanie w czasie realizacji tej inwestycji dodatkowo podniesie jej koszt. Wzrośnie też koszt usunięcia odpadów ropopochodnych.

Niestety, z odpowiedzi na interpelację radnego wynika, że usunięcie odpadów będzie możliwe najwcześniej w 2025 roku. Jednak Zarząd Zieleni Miejskiej planuje organizację spotkania z radnym Jurą oraz radnymi osiedla Świerczewo, mając nadzieję, że uda się jakoś rozwiązać ten problem za mniejsze pieniądze.

Podziel się: