Czternasta emerytura. Kiedy będą wypłaty?

pieniądze fot. Arcaion, pixabay

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wypłaty czternastych emerytur na podobnych zasadach jak w roku poprzednim. Emeryci dostaną pieniądze późnym latem lub jesienią. Komu ta emerytura przysługuje?

Jak informuje ZUS, czternasta emerytura to kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wypłacane z urzędu, które weszło w życie 8 marca 2021. Przysługuje osobom, które mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Dostają ją więc rolnicy, służby mundurowe, osoby otrzymujące emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz inwalidzi wojenni i wojskowi.

Jeśli dana osoba ma prawo do kilku z wyżej wymienionych świadczeń, to i tak czternastą emeryturę dostanie tylko raz. Jeśli ma zawieszone prawo do świadczenia, to nie dostanie czternastej emerytury. Świadczenie natomiast będzie towarzyszyło rencie rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Decyzje o wypłatach będą wydawać właściwe organy emerytalno-rentowe i one też będą je wypłacać.

Czternasta emerytura w 2022 roku wyniesie 1338,44 zł brutto. Emeryci i renciści dostaną ją jesienią lub późnym latem. Jak przypomina ZUS, otrzymanie tego świadczenia nie ma wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie w rodzaju ulgi rehabilitacyjnej, nie będą też z niego dokonywane potrącenia i egzekucje.

Podziel się:

Ostatnio dodane: