Coraz więcej pożarów podczas żniw w Wielkopolsce. Strażacy apelują

pożar fot. OSP Niechanowo

Upał, susza i żniwa. To gotowy przepis na pożar – tylko 20 lipca w Wielkopolsce wybuchło 36 pożarów pól, mimo że strażacy co roku przypominają o niezbędnych środkach ostrożności nie tylko podczas robót polowych, ale i podczas przygotowań do nich.

“Corocznym problemem straży pożarnej podczas prac żniwnych są pożary zboża na pniu, rżysk oraz pozostałości roślinnych” – informuje KP PSP w Szamotułach, a pod jej opinią mogłyby się podpisać wszystkie inne komendy PSP. KP PSP w Szamotułach przypomina też, że przy zbiorze palnych płodów rolnych osoby odpowiedzialne za pracę sprzętu, maszyn i pojazdów są obowiązane zapewnić bezpieczeństwo pożarowe.

Jak to powinny zrobić? Podstawowym zakazem jest zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych. Należy także stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem, a sprawność samych maszyn sprawdzać przed każdym wyjazdem na pole. Pożary często powodują iskry silników spalinowych, dlatego trzeba je ustawiać na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej i zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier.

Maszyny rolnicze i ciągniki powinny być wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i gaśnice, a paliwo składowane w odległości co najmniej 10 metrów od pola. Warto też, by na polu w czasie żniw był sprzęt pozwalający w razie konieczności na wykonanie pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru, na przykład pług lub brona.

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować odległość co najmniej 30 m od dróg, torów kolejowych i linii energetycznych oraz budynków wykonanych z materiałów palnych, niepalnych – 20 m, a od lasów i terenów zadrzewionych – 100 m. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie, a w przypadku składowania produktów niedosuszonych należy co jakiś czas sprawdzać ich temperaturę.

Zachowanie tych środków ostrożności pozwoli znacznie zmniejszyć liczbę pożarów i wynikających z nich strat, do których dochodzi codziennie w Wielkopolsce. Od początku roku pożarów w rolnictwie odnotowano 730. Do wielu z nich przyczyniła się pogoda, czyli upał, susza i silny wiatr, ale w wielu przypadkach przyczyną były właśnie iskry sypiące się z niewłaściwie przygotowanych maszyn rolniczych – lub niedopałki papierosów.

Rekord padł 20 lipca: tego dnia strażacy w naszym regionie gasili 36 pożarów, podczas których spłonęły 162 hektary pól zboża, jak powiedział Głosowi Wielkopolskiemu Sławomir Brandt z zespołu prasowego Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. To dotychczas rekordowy wynik, ale żniwa jeszcze trwają…

Podziel się: