Coraz mniej buduje się w Poznaniu. „Rok 2022 był czasem wyraźnego spowolnienia”

Rondo Rataje - przebudowa, remont fot. Sławek Wąchała

Rok 2022 był rokiem z najmniejszą liczbą ukończonych budów od 2015, jak poinformował Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu. „Rok 2022 na poznańskich placach budowy był czasem wyraźnego spowolnienia” – podsumował.

PINB przygotowuje zestawienia inwestycji od 2015 roku – co roku. Rok 2022 przedstawia się w tym zestawieniu najgorzej. Spowolnienie, jak wykazuje w podsumowaniu rocznym PINB, miało miejsce zarówno w zakresie liczby obiektów oddanych do użytkowania, jak i liczby rozpoczętych inwestycji. I nie zmienia go rekordowa liczba oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 520 zakończonych inwestycji w dziedzinie budownictwa jednorodzinnego, co jest najlepszym wynikiem w ciągu kilku ostatnich lat – bo bardzo niewiele inwestycji tego rodzaju zostało rozpoczętych w 2022 roku. Jest ich prawie o 200 mniej niż w 2021 roku.

– Niepokojący jest również znaczny spadek zarówno zakończonych, jak i rozpoczętych w 2022 roku inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego – zwraca uwagę Paweł Łukaszewski. – W przypadku tej kategorii budynków mamy tu niestety niechlubne, w porównaniu do ostatnich kilku lat, „rekordy”. „Rekordy”… w dziedzinie słabych wyników. Patrząc na ubiegłoroczne budowlane statystyki, pod kątem zwiększenia możliwości rozwojowych budownictwa w kolejnych latach, duży niepokój muszą budzić również spadki liczby zrealizowanych i rozpoczętych inwestycji infrastrukturalnych. Chodzi tu zarówno o infrastrukturę drogową, jak i sieci uzbrojenia terenu. Bardzo słabo, pod względem liczby zrealizowanych inwestycji, wyglądają dane dotyczące obiektów przemysłowych, magazynowych, garażowych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Największy spadek odnotował PINB, jeśli chodzi o budynki o funkcji niemieszkalnej. W całym 2022 roku powstało ich w Poznaniu tylko 109 – to o 63 proc. mniej niż rok wcześniej. Niewiele rozpoczęto też takich inwestycji jak mosty, wiadukty, estakady, instalacje przemysłowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych czy budowle sportowe. Jeśli chodzi o budownictwo wielorodzinne, to spadek wynosi 14 proc. Liczba inwestycji drogowych spadła o 40 proc.

– W świetle przytoczonych liczb pozostaje tylko… nadzieja, że, w obliczu uwarunkowań, na które inwestorzy nie mają żadnego wpływu, wielkość ruchu budowlanego w Poznaniu wkrótce wróci na wcześniejszy, wysoki poziom – podsumowuje Paweł Łukaszewski.

Podziel się:

Ostatnio dodane: