Co zrobić z dużymi śmieciami?

śmieci fot. L. Łada

Zniszczone meble, stary sprzęt AGD czy inne odpady o wielkich gabarytach – pozbycie się ich jest zawsze problemem. Ale wystawianie po prostu przed dom to nie najlepsze rozwiązanie. Można dostać mandat w wysokości 500 zł.

Miasto ma kilka rozwiązań dla właścicieli dużych śmieci: można je odwieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), czyli na Gratowisko. Można też wystawić przed dom, ale tylko wtedy, gdy w najbliższym czasie jest zaplanowana zbiórka odpadów tego rodzaju. Jednak wielu właścicieli dużych śmieci ignoruje przepisy i zalecenia idąc po najmniejszej linii oporu i wystawiając je po prostu przed dom, bez względu na to, czy jest to w czasie zbiórki odpadów wielkogabarytowych czy nie. A warto wiedzieć, że to najczęściej nie jest zgodne z przepisami i grozi za to mandat w wysokości 500 zł.

Kiedy można wystawiać odpady wielkogabarytowe?

Władze miasta przypominają, że odpady wystawkowe odbierane są w ramach opłaty z nieruchomości zamieszkanych i wtedy można wystawiać meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, np. lodówki, pralki, telewizory, odkurzacze, żelazka, telefony itd., zużyte opony pochodzące od mieszkańców, tj. rowerowe, motorowe, motorowerowe i samochodowe z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t., a także skrzydła drzwiowe, armaturę i ceramikę łazienkową oraz sanitariaty.

Nie wolno natomiast wystawiać: części samochodowych (zderzaków, kanap samochodowych, drzwi, reflektorów itp.), gruzu, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w tym stolarki okiennej, ościeżnic drzwiowych, części instalacji (np. rur, paneli podłogowych i ściennych, papy itp.), farb i rozpuszczalników oraz opakowań po nich, a także innych odpadów niebezpiecznych, baterii i akumulatorów oraz innych odpadów, które powinny znaleźć się w selektywnej zbiórce.

Mobilne Gratowisko

Jest jeszcze jedna możliwość oddania odpadów zużytego sprzętu lub niebezpiecznych – to Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), czyli pojazd, który jest przystosowany do selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów komunalnych.

Do takiego pojazdu można oddać: zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw domowych, zużyte baterie i akumulatory, odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki), przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych (można również oddać bezpłatnie do aptek), farby i rozpuszczalniki oraz opakowania po nich, świetlówki, żarówki, termometry, chemikalia, środki ochrony roślin, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, detergenty.

Nie można natomiast oddać: materiałów zawierających azbest, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, np. odpadów w dużych ilościach, odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), odpadów, których odebranie może naruszać przepisy ADR (międzynarodowa umowa dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych), odpadów w opakowaniach cieknących, odpadów innych niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, opon, bioodpadów, odpadów komunalnych zmieszanych, papieru, szkła i tworzywa sztucznego.

W sytuacji, gdy ktoś spóźni się z przekazaniem odpadów wystawkowych do odbioru i nie może przechować ich do dnia kolejnej zbiórki, powinien dostarczyć je do jednego z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli popularnego Gratowiska. Adresy i godziny pracy punktów są dostępne na stronie miasta w zakładce „odpady”. Wkrótce zostanie tam również zamieszczony Harmonogram kursowania MPSZOK na 2022 rok.

Źródło: UMP