Co powstanie na miejscu dawnej pływalni w Poznaniu?

fot. Depositphotos (zdjęcie ilustracyjne)

Starsi poznaniacy z zachodniej części miasta jeszcze pamiętają wakacje spędzane na tej pływalni – ale już od wielu lat baseny przy Niestachowskiej służą wyłącznie… rybom. Radny Andrzej Rataj zapytał prezydenta Poznania, jakie są plany dotyczącego tego obiektu.

Baseny znajdują się przy samej ulicy Niestachowskiej i wybudowano je jeszcze przed drugą wojną światową. Obecnie, gdy urosły drzewa okalające pływalnię, są gorzej widoczne. Nadal jednak od ulicy, niedaleko wiaduktu kolejowego, widać charakterystyczną wieżę do skoków, która się tam znajduje. W basenach nadal jest woda – ale nikt się tam już nie kąpie od 1979 roku, gdy pływalnia została zamknięta ze względów technicznych. Teraz hodowane są tam ryby.

Co dalej z pływalnią?

Jak podkreślił w swojej interpelacji radny Andrzej Rataj – obecnie trwają prace koncepcyjne dotyczące rewaloryzacji tego wyjątkowego obiektu. Niecki basenowe, jak i wspomniana wieża, zachowały się. Jaki jednak jest ich stan techniczny i dalsze plany co do tych obiektów? Jaka jest sytuacja prawna i ile miasto zarabia na wynajmie dawnej pływalni hodowli ryb? O to wszystko radny zapytał prezydenta w swojej interpelacji.

Odpowiedzi na interpelację udzielił Łukasz Miadziołko, dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, ponieważ to właśnie POSiR zarządza częścią tego terenu. Częścią – jako że nie całość należy do miasta. Działka nr 18/2 należy do miasta i jest tak właśnie wpisana do księgi wieczystej. Natomiast druga działka do miasta nie należy.
“Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako: obręb Golęcin, arkusz mapy 36, działka nr 15/2 stanowi własność państwowej osoby prawnej i nie znajduje się w dyspozycji Miasta” – wyjaśnia dyrektor Miadziołko. – “Aktualnie część działki nr 18/2, arkusz mapy 36, obręb Golęcin, na której zlokalizowane są dawne baseny kąpielowe jest objęta umową dzierżawy nr GO.204.4.11.2020 z dnia 1 lutego 2019 r.”.

Umowa z firmą prowadzącą w basenach hodowlę ryb została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
“Kwoty wynikające z dzierżawy obiektu przedstawiono poniżej (punkt 3)” – informuje dyrektor. – “Nadmienić należy, że w ocenie tut. Zakładu specyfika obiektu oraz jego unikalne wykorzystanie (dawny basen pływacki przeznaczony na hodowlę ryb) nie pozwala określić stawek rynkowych dotyczących tego typu działalności”.

Dyrektor wyjaśnił też, że przychód z tytułu dzierżawy w 2018 roku wyniósł 32.266,71 zł brutto, w 2019 – 32.34,62 zł brutto, w 2020 – 30.203,11 zł brutto, w 2021 – 32.868,09 zł brutto, w 2022 – 33.871,53 zł brutto, a w 2023 roku, od stycznia do maja – 14.964,55 brutto. Natomiast żadnych kosztów w tym czasie dawna pływalnie nie generowała.

Zieleń zamiast basenów

“Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji zlecają coroczne kontrole stanu technicznego obiektów przy ul. Niestachowskiej” – wyjaśnia dyrektor. – “Zgodnie z ostatnim protokółem kontroli (czerwiec 2022) niecki oraz wieża do skoków są w znacznym stopniu zdegradowane. Nie stwierdzono jednak istotnych nieprawidłowości mogących spowodować katastrofę budowlaną. Obecny stan obiektu nie daje możliwości użytkowania zgodnie z przeznaczeniem pierwotnym”.

Natomiast zgodnie z propozycją POSiR, przygotowaną w uzgodnieniu z Miejską Pracownią Urbanistyczną, dobrym rozwiązaniem byłoby urządzenie na terenie dawnej pływalni terenów zielonych. To pozwoli wpisać ten teren w otoczenie jako przedłużenie lasów nad Rusałką z jednej strony, a parku Sołackiego z drugiej, będzie też zgodne z oczekiwaniami okolicznych mieszkańców.

Podziel się: