Co można zrobić, gdy ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania?

Odmowa wypłaty odszkodowania dla wielu osób wydaje się być końcem świata. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że od takiej decyzji można się odwołać. Pomimo iż biurokracja i działania związane z nią budzą przerażenie i wydają się być nie do „ogarnięcia”, proces składania odwołania od decyzji ubezpieczyciela jest prosty i może skutkować pozytywnym rozpatrzeniem.

Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym informacjom, dotyczącym odwołania od odmowy wypłaty odszkodowania.

Co należy wiedzieć o odwołaniu od odmowy wypłaty odszkodowania?

Przede wszystkim, warto wiedzieć, że po pomoc w sprawie napisania odwołania można znaleźć w Internecie. Wzory pism znajdują się na poświęconych podobnym sprawom stronach. Jedną z najważniejszych jednak informacji na temat odwołania od odmowy wypłaty odszkodowania jest czas, w jakim można je złożyć. Po otrzymaniu decyzji ubezpieczyciela poszkodowany ma możliwość ją przyjąć lub nie.

Jeżeli nie zamierza jej zaakceptować, może złożyć odwołanie od decyzji PZU, a czas, jaki na to ma, to aż trzy lata! Ubezpieczyciel ma od 30 do 60 dni na rozpatrzenie odwołania, dlatego nie warto się ociągać i w przypadku braku zgody z decyzją natychmiast podjąć odpowiednie kroki. Jeżeli odwołanie także nie zostanie rozpatrzone pozytywnie, można wystąpić ze skargą do Rzecznika Finansowego, skorzystać z mediacji a ostatecznie wystąpić na drogę sądową. Informacje o możliwych do podjęcia krokach powinny zostać zawarte w odpowiedzi ubezpieczyciela.

W jaki sposób można złożyć odwołanie?

Odwołanie od decyzji PZU złożyć można na trzy sposoby:

  • pisemnie, za pomocą poczty lub bezpośrednio w placówce ubezpieczyciela,
  • ustnie, przez telefon lub w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • drogą elektroniczną, za pomocą komunikacji elektronicznej. W ten sposób można złożyć odwołanie wyłącznie, gdy ubezpieczyciel to umożliwia.

Niejednokrotnie do dokumentu konieczne jest dołączenie załączników – nie wolno o nich zapomnieć. W przypadku korzystania z usług poczty warto zadbać o potwierdzenie odbioru, dzięki czemu data doręczenia dokumentów jest znana i pewna.

Co powinno się znaleźć w odwołaniu od odmowy wypłaty odszkodowania?

Aby odwołanie przyniosło pozytywny skutek, musi zostać napisane w odpowiedni sposób i zawierać wszystkie najważniejsze informacje, takie jak dane ubezpieczonego, miejsce oraz datę sporządzenia odwołania, numer polisy i szkody, numer konta bankowego, uzasadnienie i inne, warto także pamiętać o dodatkowych dokumentach i odpowiedniej podstawie prawnej. Aby pismo było w pełni profesjonalne można skorzystać ze specjalnych poradników i wzorów pism – to źródło stanowi nieodzowną pomoc. Pozwoli to na zmaksymalizowanie szans na powodzenie odwołania.

Artykuł sponsorowany

Podziel się: