CIT – podatek dochodowy od osób prawnych

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą muszą opłacać podatek dochodowy. Osoby fizyczne zobowiązane są do zapłaty podatku PIT, natomiast osoby prawne muszą rozliczyć się z podatku CIT. Takiego rozliczenia muszą dokonać między innymi spółki kapitałowe. Odbywa się to po zamknięciu roku podatkowego. Wówczas spółka musi wywiązać się z tego obowiązku w ciągu trzech pierwszych miesięcy roku. Termin upływa bowiem 31 marca i do tego dnia powinien zostać złożony odpowiedni formularz. Czym jest CIT i kto powinien zapłacić podatek?

1. Czym jest CIT?
2. Kto powinien zapłacić podatek CIT?
3. W jaki sposób należy się rozliczyć?

Czym jest CIT?

CIT to skrót, który oznacza podatek dochodowy od osób prawnych (Corporate Income Tax). Jest to analogiczny odpowiednik PIT-u, który jednak dotyczy osób fizycznych. Podatek CIT funkcjonuje w swojej obecnej formie dzięki Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku. Akt prawny był już kilkukrotnie nowelizowany. Płatnikami podatku są zarówno osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Jednak istnieje również szereg podmiotów, które na mocy obowiązującego prawa zostały zwolnione z konieczności opłacania podatku CIT. Należą do nich na przykład Skarb Państwa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Bank Polski lub organizacje religijne. Więcej informacji na temat tego jak obliczyć podatek od dochodu spółek? czym jest CIT? znaleźć można na blogu Eurocash.

Kto powinien zapłacić podatek CIT?

Podatnikiem CIT są osoby prawne, czyli różnego rodzaju przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, spółdzielnie, fundacje i spółki kapitałowe, które powołane zostały do realizacji określonych celów i uznane są za osobny podmiot. Dodatkowo obowiązek ciąży również na jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej. CIT muszą więc rozliczyć spółki kapitałowe w organizacji i spółki komandytowo-akcyjne. Podatek nie dotyczy jednak spółek osobowych, do których zaliczają się na przykład spółka jawna lub cywilna. Podatkowi CIT podlegają także podatkowe grupy kapitałowe. Chodzi o grupy, które składają się minimum z dwóch spółek prawa handlowego oraz mają osobowość prawną.

W jaki sposób należy się rozliczyć?

Opodatkowaniu podlega dochód, którym jest przychód pomniejszony o koszty związane z jego uzyskaniem. Zdarzają się jednak również przypadki, w których spółka nie ma możliwości uwzględnienia poniesionych kosztów. Wówczas to opodatkowaniu podlega sam przychód. Podatek dochodowy dotyczący osób prawnych charakteryzuje się dwoma stawkami. Podstawowa stawka, która obowiązuje każdy podmiot podlegający CIT wynosi 19 procent. Istnieje jednak również możliwość zastosowania stawki preferencyjnej wynoszącej 9 procent, która dotyczy przede wszystkim małych firm, czyli takich, które osiągnęły przychód pochodzący ze sprzedaży wraz z kwotą podatku VAT nie przekraczającą w poprzednim roku kwoty 1,2 miliona euro. Tego rodzaju stawka dotyczy małych podatników i takich, którzy rozpoczynają swoją działalność.

Zaliczki na podatek CIT mogą być wpłacane do urzędu skarbowego w formie miesięcznej, do 20 dnia każdego miesiąca. Skorzystać można także z formy kwartalnej, która zakłada wpłatę zaliczki do 20 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale. Natomiast zeznanie roczne należy złożyć w termie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego i należy to zrobić wykorzystując w tym celu formularz CIT-8. Więcej istotnych informacji z punktu widzenia przedsiębiorcy znaleźć można za pośrednictwem strony internetowej Blog Eurocash.

Artykuł sponsorowany

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze