Centralny Port Komunikacyjny: generuje ogromne koszty, chociaż nie działa, jak ustalił poseł Szłapka

Adam Szłapka
Nie wiadomo, czy w ogóle powstanie i ilu pasażerów będzie obsługiwać – ale już dziś w CPK można dobrze zarobić. Wynagrodzenia dla zarządu, rady nadzorczej i pracowników w roku 2019 i 2020 wyniosły łącznie 47 405 205,72 zł, jak ustalił poseł Adam Szłapka.

Poseł 11 marca zwrócił się z wnioskiem o podanie w trybie dostępu do informacji publicznej zarobków prezesa i członków zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Uzyskał te dane 30 kwietnia, a kwoty, które tam zobaczył, zaszokowały go. I chodzi nie tylko o zarobki zarządu, ale też wzrost liczby pracowników z 95 do 245 i kosztów ich zarobków w instytucji, która przecież jeszcze nie działa.

– Dziś nie wiemy czy CPK w ogóle powstanie i jaką liczbę pasażerów rocznie będzie obsługiwać – zwraca uwagę poseł. – Podejrzewam, że inwestycja skończy się na papierze tak jak wszystkie sztandarowe pomysły PiS, czyli elektrownia w Ostrołęce oraz przekop Mierzei Wiślanej. Pożywią się na niej tylko zatrudnieni przez PiS nominanci. W taki sam sposób mogą zostać przejedzone w przyszłości środki z Funduszu Odbudowy.

Oto dane, które udało się uzyskać posłowi Szłapce:

1. Wynagrodzenie zarządu netto:
Prezes Mikołaj Wild w roku 2019 zarobił 478 437,24 zł, a w roku 2020 – 390 581,28 zł.
Michał Wrona – członek zarządu, w roku 2019 zarobił 400 023,72 zł, a w roku 2020 – 522 030,36 zł
Patryk Demski – członek zarządu, w roku 2020 zarobił 284 769,12 zł.

Razem wynagrodzenia wymienionych członków zarządu w roku 2019 to 878 460,96 zł, a w roku 2020 to 1 197 380,76 zł.

Wynagrodzenie rady nadzorczej netto:
Rafał Antczak – członek RN, w roku 2019 zarobił 29 357,28 zł, a w roku 2020 – 21 886,68 zł.
Janusz Ogłaza – członek RN, w roku 2019 zarobił 27 772,68 zł, a w roku 2020 22 154,52 zł.
Jaromir Falandysz – przewodniczący RN, w roku 2020 zarobił 19 644,84 zł.

Razem wynagrodzenia wymienionych członków rady nadzorczej w roku 2019 to 57 129,96 zł, a w roku 2020 to 63 686,04 zł.

W roku 2019 CPK zatrudniał 95 pracowników, w tym 34 na stanowiskach kierowniczych, Średnie wynagrodzenie miesięczne netto wynosiło 12 115,00 zł, a wynagrodzenia netto rocznie 13 811 100,00 zł.

W 2020 roku było już zatrudnionych 254 pracowników, w tym 46 stanowisk kierowniczych. Średnie wynagrodzenie netto miesięcznie wynosiło 10 301,00 zł, a wynagrodzenia netto rocznie 31 397 448,00 zł.

Podsumowując: zarząd Centralnego Portu Komunikacyjnego w roku 2019 i 2020 kosztował podatników 2 075 841,72 zł, rada nadzorcza w roku 2019 i 2020 kosztowała podatników 120 816,00 zł, a pracownicy CPK w roku 2019 i 2020 kosztowali podatników 45 208 548,00 zł.

Łącznie wynagrodzenia dla zarządu, rady nadzorczej i pracowników w roku 2019 i 2020 wyniosły 47 405 205,72 zł.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy i obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Będą go stanowić wybudowany 37 km na zachód od Warszawy Port Lotniczy Solidarność oraz położony obok węzeł kolejowy. W sąsiedztwie ma powstać Airport City z obiektami targowo-kongresowymi, konferencyjnymi i biurowymi.

Podziel się: