przebudowa dróg w Buku fot. WZDW
Przebudowa skrzyżowania drogi nr 307 z ul. Grodziską oraz rozbudowa drogi na odcinku ponad 12 km. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak odwiedził gminę Buk, by omówić z samorządowcami inwestycje na drogach wojewódzkich.

Wicemarszałek spotkał się w Buku z Tomaszem Łubińskim, wicestarostą poznańskim, Pawłem Adamem, burmistrzem Buku i Pawłem Katarzyńskim, dyrektorem WZDW, a głównym tematem rozmów były planowane przebudowy i rozbudowy drogi nr 307. Samorządowcy wizytowali również rozbudowane w ubiegłym roku skrzyżowanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 w Niepruszewie oraz drogę wojewódzką nr 306, która niebawem zostanie rozbudowana na odcinku 12,3 km. To kolejny etap rozbudowy tej drogi.
– Przed nami bardzo duże, drogowe przedsięwzięcie na odcinku drogi nr 306 od Buku, przez Stęszew do drogi S5. Otrzymaliśmy na nie unijne dofinansowanie, a łączny koszt to ponad 40 mln zł – mówił w Buku wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

– Dzisiejsza wizyta pana marszałka pokazuje, że wcześniejsze zobowiązania, mimo trudności, nadal obowiązują i jesteśmy w przededniu ich realizacji dodał burmistrz Buku. – To wzorowa współpraca między samorządami, która nie odbywa się tylko podczas takich wizyt, ale przede wszystkim w codziennej pracy.

Przejawem dobrej współpracy jest wspólna solidarna partycypacja trzech samorządów: województwa wielkopolskiego, powiatu poznańskiego i gminy Buk w kosztach zaplanowanej na ten rok przebudowy skrzyżowania ul. Jana Pawła II (drogi wojewódzkiej nr 307) z Grodziską na rondo. Dodatkowo powiat, o czym wspomniał wicestarosta Tomasz Łubiński, zamierza w tym roku wyremontować nawierzchnię drogi powiatowej, która dochodzi do planowanego ronda oraz wybudować na jej odcinku do miejscowości Szewce ścieżkę pieszo-rowerową.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 została z kolei podzielona na trzy zadania:

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 od skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 431 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (długość 8,2 km, wartość zadania: 27, 9 mln zł, w tym 22,8 mln zł udział UE).

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 od Buku do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Buk w systemie „buduj” (długość: 3,7 km, czas realizacji 2021-2023). Trwa postępowanie przetargowe, 1 marca nastąpiło otwarcie ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 60 dni od otwarcia ofert.

3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 od Buku do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Stęszew w systemie „buduj” (długość 8,6 km, czas realizacji: 2021 – 2023). Trwa postępowanie przetargowe, 1 marca nastąpiło otwarcie ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 60 dni od otwarcia ofert.

WZDW

Podziel się:

Ostatnio dodane: