Budzyń: Droga krajowa nr 11 idzie do remontu

14 listopada zakończyło się składanie ofert – i wkrótce rozpocznie się już sam remont nawierzchni drogi krajowej nr 11 na odcinku Podanin – Budzyń. To około 5 km drogi w powiedzie chodzieskim, która jest w bardzo złym stanie.
Reklama - dalsza część artykułu znajduje się poniżej

W ramach remontu zostanie wykonane między innymi: frezowanie nawierzchni, remont ubytków i spękań, wykonanie odnowy nawierzchni, przebudowę zatok autobusowych, chodników, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz odnowę oznakowania poziomego i pionowego. Generalna Dyrekcja dróg i Autostrad przeznaczyła na ten remont 8.5 mln zł.

Ofertę do GDDKiA złożyło 5 firm – najkorzystniejsza z nich cenowo to oferta firmy Colas Polska opiewająca na nieco ponad 7,5 mln zł. Teraz wszystkie wnioski zostaną skontrolowane pod względem merytorycznym i wtedy jedna z ofert zostanie wybrana.

GDDiA, el