Budżet dla Wielkopolski na 2019 rok przyjęty

Prawie 2 miliardy złotych to wartość tegorocznego budżetu Województwa Wielkopolskiego. Radni przyjęli uchwałę budżetową podczas sesji 28 stycznia 2019 roku. Z głosujących 37 radnych „za” było 24, a 13 „przeciw”.

– Tegoroczny budżet jest najbardziej proinwestycyjnym budżetem, w którym ponad 50 procent wydatków to wydatki na inwestycje. To także bardzo duży budżet, blisko dwumiliardowy. Podejmujemy bardzo wiele inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej z myślą o realizacji przedsięwzięć w sferze drogowej, zakupu taboru kolejowego, budowy szpitala dziecięcego w Poznaniu. Mamy do czynienia z ogromnym frontem inwestycyjnym, ale nie zapominamy również o utrzymaniu naszych instytucji kultury i innych jednostek. Najwięcej wydatków przeznaczamy na transport – chcemy zapewnić wszystkim Wielkopolanom dobre warunki dojazdu drogami, ale i koleją. To nie będzie łatwy budżet do realizacji, bo dziś rynek wykonawców czy dostawców taboru kolejowego jest w pewnym kryzysie – podkreśla Marszałek Marek Woźniak.

W 2019 roku wydatki województwa wyniosą 1,969 miliarda złotych. Najwięcej, 48,4%, czyli 953,7 mln złotych przeznaczonych zostało na transport. Ochrona zdrowia i polityka społeczna pochłoną 367,8 zł, natomiast kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 147,1 mln zł. Budżet ponownie oceniany jest jako proinwestycyjny.

Regionalna Izba Obrachunkowa wystawiła pozytywne opinie zarówno dla projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Województwa Wielkopolskiego.

Autor: UM

Podziel się: