Blokada miliardów euro dla Węgier? Komisja Europejska składa wniosek

Parlament UE fot. Leonardo 1982, pixabay

65 proc. środków unijnych, czyli około 7,5 mld euro z trzech programów polityki spójności przyznanych Węgrom ma zostać zablokowanych. KE składa w tej sprawie wniosek do Rady Europejskiej.

To pierwsza taka sytuacja w UE. Powodem wniosku KE są wątpliwości co do stanu praworządności na Węgrzech pod rządami Viktora Orbana, jak informuje Wirtualna Polska. Komisja podjęła decyzję o złożeniu wniosku przeciwko Węgrom jednomyślnie, motywując to chęcią ochrony budżetu UE i jej interesów finansowych przed naruszeniem praworządności na Węgrzech.

Komisja w komunikacie podkreśliła, że decyzja została podjęta po wnikliwej ocenie poziomu realizacji przez Węgry środków naprawczych, które zaleciła. Dyskusja na temat stanu praworządności na Węgrzech trwała od kwietnia tego roku i wtedy też KE rozpoczęła dochodzenie w tej sprawie.

Środki naprawcze zalecone przez KE miały zakończyć działania naruszające praworządność, a także im zapobiegać, tak się jednak w ocenie komisji nie stało. Naruszenia praworządności i korupcja nadal bardzo często występują na Węgrzech, w dodatku monitorowanie wdrażania unijnych fuunduszy jest bardzo niedokładne. W związku z tym nie ma gwarancji, że środki unijne przekazane Węgrom zostaną wydane w sposób zgodny z prawem.

Johannes Hahn, komisarz ds. budżetu, zapowiedział, że decyzja KE to widoczna oznaka determinacji, by chronić budżet Unii Europejskiej przy pomocy wszystkich dostępnych narzędzi przed naruszeniami praworządności. Jak przykłady podał nieprawidłowości w węgierskich przepisach dotyczących zamówień publicznych, nieskuteczną walkę z korupcją i brak mechanizmów chroniących przed konfliktami interesów.

To pierwszy taki przypadek w historii Unii Europejskiej. Rada ma teraz miesiąc na podjęcie decyzji, czy przychylić się do wniosku KE. Decyzja musi być podjęta kwalifikowaną większością głosów. Czas ten może zostać przedłużony o dwa miesiące, o ile zajdą wyjątkowe okoliczności, które to usprawiedliwią.