Biblioteka Raczyńskich filia nr 4 6 fot. UMP

Bezpieczne korzystanie z bibliotek: ministerstwo ogłosiło zasady

Ministerstwo rozwoju we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i przedstawicielami zainteresowanych środowisk przygotowało wytyczne dla instytucji kultury po ich otwarciu 4 maja.

Nadal preferowane jest korzystanie z dostępnych zasobów on-line oraz udostępnianie zbiorów w trybie wypożyczeń na zewnątrz. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się przyjść do biblioteki – musi zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i między współpracownikami (1,5-2 metry).

Ministerstwo rozwoju rekomenduje ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem (np. na ladzie bibliotecznej) oraz innych stanowiskach obsługi czytelników.
Zaleca też wydzielenie „drogi brudnej”, czyli miejsca zwrotu książek, oraz „drogi czystej” dla książek wypożyczanych z biblioteki. Rekomenduje również ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych oraz wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).

Odpowiednie zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny oraz stosowania procedur zapobiegawczych będą obowiązywały także pracowników i obsługę bibliotek. Wśród propozycji jest zwiększenie odległości między pracownikami i zachowanie bezpieczeństwa pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa minimum 2 m), podzielenie zmian w pracy, aby zwiększyć bezpieczeństwo pracowników przebywających w danym momencie na terenie obiektu, zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów – np. stołówki pracowniczej, szatni.

W każdym z pomieszczeń powinno się znajdować tylu pracowników, by było możliwe zachowanie dystansu społecznego min. 2 m. Zebrania i narady powinny zostać ograniczone do minimum, a pomieszczenia do pracy powinny być często wietrzone.

Każdy pracownik powinien pamiętać o konieczności zachowania 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej, zasłaniania nosa i ust oraz przestrzegania zasad sanitarnych (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie ministerstwa.

el