Bezkolizyjne skrzyżowanie zamiast przejazdu kolejowego na Starołęce w Poznaniu. Kiedy powstanie?

przejazd kolejowy Starołęka fot. UMP

Koniec z korkami na przejeździe kolejowym i poprawa bezpieczeństwa – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z Urzędem Miasta Poznania list intencyjny, który przewiduje wspólną realizację bezkolizyjnego skrzyżowania.

Obecny przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ulicy Starołęckiej (linia Kluczbork – Poznań Główny nr 272) ma zastąpić dwupoziomowe skrzyżowanie. Inwestycja sprawi, że kierowcy nie będą musieli czekać w korkach przed przejazdem – obecnie przez przejazd kolejowo-drogowy na ul. Starołęckiej w ciągu doby przejeżdża ok. 200 pociągów pasażerskich i towarowych oraz ok. 10 tys. samochodów.

Władze miasta od wielu miesięcy negocjowały z PKP warunki tej inwestycji i wreszcie się udało podpisać list intencyjny. Zgodnie z nim inwestycja będzie finansowana przez obie strony: w części kolejowej przez PLK S.A. a w drogowej przez miasto.

Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., zwrócił uwagę, że PKP PLK konsekwentnie zwiększają bezpieczeństwo w newralgicznym miejscach, jakimi są skrzyżowania dróg i torów. Tylko w Wielkopolsce w ostatnich latach mieszkańcy zyskali kilkanaście takich skrzyżowań.
– Dziś jesteśmy bliżej korzystnych zmian na Starołęce, po podpisaniu listu intencyjnego, którego przygotowanie trwało od spotkania zainicjowanego przez posła Bartłomieja Wróblewskiego w 2021 r. – powiedział Arnold Bresch.

– Cieszę się, że duże zaangażowanie doprowadziło do podpisania listu intencyjnego, a także z tego, że – według szacunków – Poznań otrzyma ok. 30 mln zł na tę inwestycję – powiedział poseł Bartłomiej Wróblewski. – Teraz odpowiedzialność, by szybko zrealizować prace, spoczywa po stronie miasta.

Nieco inaczej sprawę widzą władze Poznania.

– Ten list jest efektem pracy urzędników miasta i pracowników PKP PLK, będącego konsekwencją spotkania władz Miasta i Spółki ze stycznia tego roku, o co zabiegaliśmy. Nie było tutaj bezpośredniego udziału posłów – podkreśla Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Przez pewien wcześniejszy czas strona kolejowa nie była gotowa na podjęcie współpracy w zakresie budowy tunelu na ul. Starołęckiej, o czym poinformowano nas w maju ubiegłego roku. Koniec końców, dzięki determinacji miasta, udało się to jednak zrobić. To jest wyrażenie intencji, ale nakłada społeczne zobowiązania obu stron, żeby tę inwestycję zrealizować, poprawić bezpieczeństwo, zapewnić bezkolizyjność.

Podpisanie listu intencyjnego potwierdza zamiar współpracy Polskich Linii Kolejowych z Urzędem Miasta Poznania przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”. Teraz samorząd musi pozyskać dokumentację koncepcyjną, w której zostanie określone, czy powstanie wiadukt kolejowy – czy drogowy, poda także szacowany koszt powstania takiego skrzyżowania oraz preferowane rozwiązania techniczne.

„Szczegółowe zobowiązania przy kolejnych etapach realizacji inwestycji zostaną sprecyzowane w odrębnym porozumieniu, które PLK zawrą z samorządem w przypadku zakwalifikowania budowy bezkolizyjnego skrzyżowania na Starołęce w Poznaniu do realizacji w ramach ogólnopolskiego projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe” – informuje PKP PLK. – „Ostateczny wybór zadań zostanie dokonany po wielokryterialnej analizie zgłaszanych przez samorządy inicjatyw”.

– Miasto, przy obecnej sytuacji finansowej, nie byłoby w stanie zrealizować takiego przedsięwzięcia samodzielnie. Dopiero otrzymanie dofinansowania będzie warunkiem realizacji inwestycji. Oprócz wsparcia unijnego potrzeba też jest współpraca ze stroną kolejową – wyjaśnia Mariusz Wiśniewski. – Po otrzymaniu wsparcia z UE – miasto dla części drogowej, a spółka PKP PLK dla części kolejowej – podpisane zostanie porozumienie realizacyjne. Określone w nim będą zasady prowadzenia inwestycji.

Bezkolizyjne skrzyżowanie na Starołęce miałoby powstać do końca 2029 r. – o ile zostanie zapewnione finansowanie. Koncepcja przewiduje też budowę tzw. „szprych kolejowych” do Centralnego Portu Komunikacyjnego przez Starołękę i dodatkowych torów w stronę m.in. Jarocina i Ostrowa Wielkopolskiego.

Podziel się:

Ostatnio dodane: