Będzie pełnomocnik rządu ds. wychowawczej funkcji szkoły. „Ministerstwo widzi potrzebę wsparcia szkoły w uczeniu tolerancji i szacunku”

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie ws. powołania pełnomocnika rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki.

Resort edukacji uzasadnia powołanie nowej instytucji potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach i ograniczania zjawiska agresji rówieśniczej. Ministerstwo widzi też potrzebę wsparcia szkoły w uczeniu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka oraz w zabezpieczaniu uczniów przed dostępem do nieodpowiednich dla nich treści.

Do zadań Pełnomocnika będzie należało analizowanie obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie wychowawczej funkcji szkół i placówki. Pod tym kątem ma też przeanalizować propozycje zgłaszane przy okrągłym stole edukacyjnym i przygotować projekty nowych przepisów i programów rządowych w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Zgodnie z projektem rozporządzenia pełnomocnik będzie mógł współpracować z jednostkami systemu oświaty, radami rodziców, organami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

aba/

Podziel się: