Będzie niższy PIT. Prezydent podpisał nowelizację ustawy

Prezydent Andrzej Duda w Poznaniu fot. Sławek Wąchała

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, Andrzej Duda podpisał ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, która między innymi obniża stosowaną w pierwszym przedziale skali progresywnej stawkę PIT z 17 do 12 proc.

Nowelizacja ustawy, jak podaje bankier.pl, uchyla także przepisy dotyczące tak zwanej ulgi dla klasy średniej, ale podatnicy mają nie stracić na jej likwidacji, ponieważ zamiast niej będzie wyliczany tak zwany hipotetyczny podatek należny za rok 2022, liczony z uwzględnieniem tzw. ulgi dla klasy średniej oraz skali podatkowej obowiązującej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

Ustawa zawiera także zmiany korzystne dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, ponieważ przywraca wspólne rozliczanie się tej kategorii podatników z dziećmi. Podniesiony został także z 3089 zł do 16 061,28 zł limit zarobków, jakie może uzyskać dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców, ustawa poszerza także katalog dochodów dziecka, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców, o rentę rodzinną.

Ulgą podatkową zostaną objęte także te osoby, które w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywały władzę rodzicielską, pełniły funkcję opiekuna prawnego lub sprawowały funkcję rodziny zastępczej – jeżeli dziecko z nimi mieszkało. Oni nie zapłacą podatku od dochodów nieprzekraczających 85 528 zł.

Przedsiębiorcy z kolei będą mogli częściowo odliczyć sobie od podatku składkę zdrowotną, a ci, którzy rozliczają się z użyciem podatku liniowego, będą mogli obniżyć podstawę obliczenia podatku o składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym – pod warunkiem, że odliczenie nie przekroczy 8700 zł rocznie. Z kolei osoby płacące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogły pomniejszyć kwotę przychodów o 50 proc. składek zdrowotnych. Natomiast ci przedsiębiorcy, którzy płacą podatek z wykorzystaniem karty podatkowej – będą mogli obniżyć podatek o 19 proc. składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Więcej z podatku będzie można też przekazać organizacjom pozytku publicznego: dotąd był to 1 proc. , teraz to 1,5 proc. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2022 r., ale część przepisów zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Podziel się: