Awaria miejskiego systemu informatycznego. Co było powodem awarii?

Plac Kolegiacki - Poznań fot. Sławek Wąchała

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe odnotowało 10 lipca rozległą awarię swoich systemów. Z tego powodu przestała działać część miejskich stron, w tym strona Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i system Nabór, co uniemożliwiło wielu rodzicom zapisanie dzieci do szkół.

Awaria systemów miała niespotykaną dotąd skalę i uniemożliwiła wielu osobom dostęp do miejskich serwisów. W najgorszej sytuacji są rodzice, którzy w tym roku, korzystając z systemu Nabór, powinni zapisać dzieci do szkół, a nie zdążyli tego zrobić przed awarią. Jak informują władze Poznania, nabór do szkół nie może zostać wydłużony.
“Z informacji, jakie miasto otrzymało od przedstawicieli kuratorium, wynika, że zmiana terminów rekrutacji określonych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nie jest w tej chwili rozważana” – informują władze Poznania.

Awaria sprawiła sporo kłopotów miejskim radnym – nie działała także strona Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, co uniemożliwiło kilku radnym przygotowanie się do głosowania w sprawie nowego Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Poznania. Dlatego stowarzyszenie Urbanator wniosło o zdjęcie tego punktu z porządku obrad Sesji Rady Miasta, która odbywa się 11 lipca.

Jak zapewniały 10 lipca służby miejskie, prace trwają, a poszczególne usługi będą przywrócone tak szybko, jak to możliwe. Do awarii doszło w obrębie działania węzła infrastruktury danych, co spowodowało uruchomienie automatycznego systemu zabezpieczenia danych i wyłączenie wielu serwisów. Jak jednak zapewniają specjaliści z PCSS, awaria miała charakter losowy i nie była efektem działania osób trzecich.

Podziel się: