Aquanet wystąpił o podwyżki cen wody i ścieków. O ile więcej zapłacimy?

fot. unsplash (zdjęcie ilustracyjne)

28 lutego Aquanet złożył wniosek do Wód Polskich o zatwierdzenie nowej, wyższej taryfy za wodę i ścieki. Ceny wzrosłyby o około 20 proc., jak informuje Zofia Koszutska-Taciak, rzeczniczka prasowa Aquanetu.

– Aktualnie obowiązująca taryfa została zatwierdzona we wrześniu 2021 roku – przypomina rzeczniczka – jednak z uwagi na drastyczny wzrost kosztów funkcjonowania spółki, odczuwalny niemalże w każdym obszarze, konieczna jest jej zmiana. We wniosku złożonym do Wód Polskich zaproponowaliśmy średni poziom podwyżki cen świadczonych usług w wysokości około 20 proc.

Wnioskowana cena za wodę dla gospodarstw domowych w pierwszym roku taryfy, czyli 5,43 brutto zł/m sześć., to o 7,5 proc. więcej niż obecnie. Cena za odbiór ścieków dla gospodarstw domowych w pierwszym roku taryfy to 9,58 brutto zł/m sześć. To o 28 proc. więcej niż teraz. Taki poziom podwyżki ceny za wodę i ścieki przy miesięcznym średnim zużyciu około 3 metrów sześciennych oznaczałby wzrost o około 7 zł brutto dla jednego mieszkańca w skali miesiąca.

– Swoimi działaniami Aquanet S.A. obejmuje obszar powiatu poznańskiego i kilku gmin z innych powiatów – wyjaśnia Zofia Koszutska-Taciak. – By móc dalej prowadzić naszą działalność na tak dużym obszarze, świadczyć usługi w sposób nieprzerwany, zapewniając jak najwyższą jakość usług, ponosimy coraz wyższe koszty, z których wiele jest od nas zupełnie niezależnych. Dla porównania sam koszt energii elektrycznej w stosunku do roku 2021 wzrósł o ponad 90 proc. Żaden z naszych obiektów, czy to wodociągowy czy kanalizacyjny, nie może funkcjonować bez prądu. Do realizacji procesów: pobierania, uzdatniania, dostarczania mieszkańcom do kranów wody (zapewniając przy tym odpowiednie jej ciśnienie), jak również procesów odbierania i oczyszczania zgodnie z wymaganymi normami ścieków, potrzebna jest energia elektryczna. Na sytuację spółki w oczywisty sposób wpływa także inflacja oraz wzrost oprocentowania kredytów.

Oto propozycja nowych cen i stawek opłat dla usług świadczonych przez Aquanet, jaką złożyła spółka w nowym wniosku taryfowym.

Za dostarczoną wodę w 1. roku obowiązywania taryfy gospodarstwa domowe płaciłyby 5,03 zł netto za miesiąc (5,43 zł brutto). Pozostali odbiorcy – 5,08 zł netto (5,49 zł brutto). Woda pobrana na cele p-poż – 5,08 zł netto (5,49 zł brutto). Za odprowadzone ścieki w 1. roku obowiązywania taryfy gospodarstwa domowe płaciłyby 8,87 zł netto (9,58 zł brutto), a pozostali odbiorcy – 8,87 zł netto (9,58 zł brutto). Za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych gospodarstwa domowe płaciłyby 5,68 zł netto (6,13 zł brutto), pozostali odbiorcy 17,82 zł netto (19,25 zł brutto). Woda pobrana na cele p-poż kosztowałaby 51,19 zł netto (55,29 zł brutto). Za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych gospodarstwa domowe płaciłyby 13,13 zł netto (14,18 brutto), a pozostali odbiorcy – 40,10 zł netto (43,31 zł brutto).

Za dostarczoną wodę w 2. roku obowiązywania taryfy gospodarstwa domowe płaciłyby 5,22 zł netto (5,64 zł brutto), pozostali odbiorcy – 5,27 zł netto (5,69 zł brutto). Woda pobrana na cele p-poż – 5,27 zł netto (5,69 zł brutto). Za odprowadzone ścieki gospodarstwa domowe płaciłyby 9,14 zł netto (9,87 zł brutto), a pozostali odbiorcy 9,14 zł netto (9,87 zł brutto). Za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych gospodarstwa domowe płaciłyby 5,89 zł netto (6,36 zł brutto), pozostali odbiorcy 18,48 zł netto (19,96 zł brutto). Woda pobrana na cele p-poż – 53,09 zł netto (57,34 zł brutto). Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych dla gospodarstw domowych wyniesie 14,98 zł netto miesięcznie (16,18 zł brutto), a dla pozostałych odbiorców – 45,75 zł netto (49,41 zł brutto)

Za dostarczoną wodę w 3. roku obowiązywania taryfy gospodarstwa domowe zapłaciłyby 5,33 zł netto za m sześć. (5,76 zł brutto), pozostali odbiorcy – 5,37 zł za m sześć. netto (5,80 zł brutto), natomiast za wodę pobraną na cele p-poż – 5,37 zł netto (5,80 zł brutto). Za odprowadzone ścieki gospodarstwa domowe zapłaciłyby 9,31 zł netto za m sześć. (10,05 zł brutto), a pozostali odbiorcy – 9,31 zł netto (10,05 zł brutto). Za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych gospodarstwa domowe zapłaciłyby 6,04 zł netto (6,52 zł brutto) miesięcznie, pozostali odbiorcy – 18,95 zł netto (20,47 zł brutto), a woda pobrana na cele p-poż kosztowałaby 54,44 zł netto (58,80 zł brutto). Za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych gospodarstwa domowe zapłaciłyby 16,63 netto (17,96 zł brutto) miesięcznie, a pozostali odbiorcy – 50,79 zł netto (54,85 zł brutto).

Podziel się:

Ostatnio dodane: