sobota, 24 lutego, 2024

Aquanet wybudował nową sieć kanalizacji. “Liczby są spektakularne”

30 kilometrów rur kanalizacji sanitarnej, 1341 przyłączy kanalizacyjnych i 16 przepompowni ścieków oddał do użytku Aquanet w Czapurach, Wiórku, Babkach i przy ul. Starołęckiej w Poznaniu.

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy trzech podpoznańskich miejscowości oraz części Poznania będą mogli zrezygnować z używania szamb i podłączyć się do kanalizacji sanitarnej. Etap podłączeń do sieci indywidualnych posesji już trwa.

“Wybudowaliśmy sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 30 km” – poinformował Aquanet na swojej stronie. – “Powstało aż 1341 szt. przyłączy kanalizacyjnych oraz 16 przepompowni ścieków. Zakres inwestycji obejmował ponad 42 ulice położne we wsiach Czapury, Wiórek i Babki. Liczby te są naprawdę spektakularne i świadczą o skali zadania”.

Aquanet informuje też, że po podłączeniu nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej, mieszkańcy powinni o tym niezwłocznie zawiadomić spółkę pisemnie z podaniem stanu wodomierza na dzień podłączenia nieruchomości. Jeśli natomiast mają własne ujęcie wody – powinni podać liczbę osób zamieszkujących posesję.

Źródło: Aquanet
Strona głównaPoznańAquanet wybudował nową sieć kanalizacji. "Liczby są spektakularne"