Andrzej Duda: „Wielkopolanie pozostają wzorem”

Prezydent Andrzej Duda w Poznaniu fot. Karolina Adamska

Prezydent Andrzej Duda z okazji 104. rocznicy Powstania Wielkopolskiego na ręce organizatorów obchodów przesłał list. „Wielkopolanie pozostają wzorem, jak harmonijnie łączyć gorący patriotyzm i dążenie do wolności z rozwagą i wytrwałością w podejmowanych wysiłkach” – napisał.

Podczas głównych uroczystości obchodów Powstania Wielkopolskiego, które odbyły się 27 grudnia przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w KPRP, odczytał list prezydenta Andrzeja Dudy przygotowany z tej okazji.

W liście prezydent podziękował poznaniakom i Wielkopolanom za pielęgnowanie pamięci o powstaniu i jego bohaterach, dzięki którym Wielkopolska, historyczna kolebka państwowości polskiej, po zaborach znalazła się w granicach Rzeczypospolitej. Zapewnił, że wolna Polska zawsze będzie czcić te zasługi i dbać o przekazywanie wiedzę o nich młodym pokoleniom.

Przypomnijmy, że to prezydent Andrzej Duda ustanowił 27 grudnia, dzień wybuchu powstania, Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
„Bardzo się cieszę, że jako Prezydent Rzeczypospolitej miałem honor przyczynić się do tak wyjątkowego upamiętnienia” – napisał prezydent. – „Jestem przekonany, że pozostanie ono piękną pamiątką jubileuszu stulecia, a dzień 27 grudnia już zawsze będzie przypominać wszystkim nam, Polakom, o heroicznym i zwycięskim zrywie Wielkopolan. Raz jeszcze dziękuję za tę inicjatywę lokalnym władzom i organizacjom oraz przedstawicielom środowisk i społeczności z całego regionu.

Powstanie wielkopolskie z lat 1918–1919 odegrało fundamentalną rolę dla kształtowania się granic odrodzonej Niepodległej. Zwycięstwo to zagwarantowało naszemu młodemu państwu trwały pokój na zachodzie, co było kluczowe również dla obrony Ojczyzny przed najazdem ze wschodu. Świadomość tej wagi zrywu Wielkopolan dla II Rzeczypospolitej ma też wymiar aktualny wobec wydarzeń i procesów, które wstrząsają teraz naszą częścią Europy. Tradycje powstańcze są dla nas powodem do słusznej dumy, a zarazem ważną lekcją historii, z której czerpiemy inspirację do służby naszej obecnej wolnej Polsce. W codziennej rzetelnej pracy na rzecz dobra wspólnego bezcennym dziedzictwem jest etos organicznikowski, a Wielkopolanie pozostają wzorem, jak harmonijnie łączyć gorący patriotyzm i dążenie do wolności z rozwagą i wytrwałością w podejmowanych wysiłkach. Mocno wierzę, że te wartości będą przyświecać nam w budowaniu silnej i bezpiecznej Rzeczypospolitej.

Cześć, chwała i wieczna pamięć bohaterom zwycięskiego powstania wielkopolskiego!”.

Podziel się: