Alert RCB będzie wysyłany także przy złej jakości powietrza

kontrole dronem smog 2 fot. straż miejska

Już nie tylko z powodu ulewnego deszczu, burzy czy silnego wiatru. Teraz, na podstawie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, RCB będzie wysyłało SMS-owe ostrzeżenia także o złej jakości powietrza w danym regionie.

Ostrzeżenia będą wysyłane, gdy prognoza GIOŚ wskaże, że w danym powiecie istnieje zagrożenie przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 µg/m sześć. Wartość ta została określona rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Ryzyko wystąpienia przekroczenia tego stężenia dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu będzie podstawą do uruchomienia Alertu RCB.

Ostrzeżenia GIOŚ są sporządzane na podstawie wyników pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), prognoz meteorologicznych oraz prognoz zanieczyszczenia powietrza wykonywanych przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Osoby przebywające na terenie objętym Alertem RCB będą otrzymywały SMS o treści:
Uwaga! Dziś (data) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego. Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz.

Treść ostrzeżenia może ulec niewielkim zmianom. Komunikaty będą na bieżąco publikowane również na stronach internetowych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (gov.pl/rcb) oraz na profilach RCB w mediach społecznościowych.

Pył zawieszony jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy, które utrzymują się w powietrzu. Cząsteczki te mogą zawierać np.: związki siarki, azotu, związki organiczne (w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy nie przekraczającej 10 mikrometrów.

Źródło: RCB

Podziel się: