PBG Gallery zaprasza na niezwykłą wystawę fotografii „Akt jako forma sztuki”. Będzie można na niej zobaczyć prace wybitnych fotografików: Jacka Gulczyńskiego, Włodzimierza Kowalińskiego i Macieja Mańkowskiego.

Pomysł na taką ekspozycję zrodził się w głowie Andrzeja Haegenbartha, któy jest także kuratorem wystawy.
„Do udziału w wystawie zaprosiłem trzech artystów fotografików należących do grona najwybitniejszych twórców związanych ze środowiskiem Poznania i regionu Wielkopolski – wyjaśnia pomysłodawca na stronie WBPiCAK. – „Jacek Gulczyński, Włodzimierz Kowaliński i Maciej Mańkowski w swoim bogatym dorobku mają wiele rozmaitych aktów, bowiem problemy nagiego ciała i cielesności interesują ich od lat. Na wystawie zostaną zaprezentowane ostatnie prace artystów, niekiedy będące kontynuacją cykli i nowe dotychczas nie prezentowane publicznie”.

Jednak jak twierdzi fotograf Klaus Fischer „sama nagość to jeszcze nie akt!”. Wystawa odpowiednim miejscem, by zastanowić się, czy miał rację. Andrzej Haegenbarth swój pogląd przedstawia we wstępie do katalogu towarzyszącego ekspozycji. Znajdują się w nim m.in. rozważania o sztuce erotycznej, pornografii oraz odniesieniach kulturowych i społecznych implikowanych przez eksponowane prace. Ponadto będzie również mowa o tym, w jaki sposób i dlaczego artyści nawiązują do starych technik związanych z początkiem fotografii.

Jacek Gulczyński
urodzony w roku 1953. W latach siedemdziesiątych studiował grafikę i malarstwo w Poznaniu. Dyplom uzyskał w poznańskiej PWSSP (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w 1979 roku z grafiki warsztatowej (sitodruk) oraz malarstwa w pracowni prof. Tadeusza Brzozowskiego. Fotografią interesuje się od liceum, natomiast na studiach wykorzystywał ją w swoich pracach graficznych i malarskich. Pod koniec lat osiemdziesiątych definitywnie porzucił malarstwo i grafikę na rzecz fotografii. W końcu lat 90. ubiegłego wieku zafascynował się cyfrową obróbką obrazu fotograficznego. Jest autorem takich cykli jak m.in.: „Ślady”, „Szkice”, „Portrety” oraz okładek płytowych. Artysta wziął udział w kilkudziesięciu wystawach i zdobył kilkanaście nagród i wyróżnień w konkursach malarskich, graficznych i fotograficznych.

Włodzimierz Kowaliński
urodzony w 1951 roku. Jest artystą fotografikiem z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem. Od początków swojej pracy był związany zawodowo z fotografią, pracował m.in. w Muzeum Narodowym w Poznaniu a później w Instytucie Historii Sztuki na UAM. Od 1984 r. rozpoczął samodzielną pracę artysty fotografika, prowadząc własne studio fotografii reklamowej oraz artystycznej.
Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych oraz współautorem ponad dwustu wystaw zbiorowych, środowiskowych, ogólnopolskich i międzynarodowych m.in. we Francji, Japonii, Rosji, Niemczech, Czechach.
W latach 80. wykonał wiele fotografii do plakatów i okładek płyt muzycznych (m.in.: Jarosława Śmietany, Extra Ball, Bajm, Krzesimira Dębskiego, String Connection). Jego prace znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Wrocławiu, w kolekcji Grażyny Kulczyk i innych, w kraju i za granicą.

Maciej Mańkowski
urodzony w 1949 roku. Fotografią zajmuje się od lat 70. Większość czasu poświęca fotografii reklamowej, tworząc równocześnie fotografię autorską. Najchętniej fotografuje ludzi. Z jednej strony jest zwolennikiem fotografii w jej klasycznej formie, a z drugiej angażuje media elektroniczne do jej przetwarzania.
W dorobku ma takie cykle autorskie jak: „Metamorfozy”, „Notebook”, „Dagegrafie” oraz kalendarze wieloplanszowe dla takich firm jak: Bank Zachodni WBK, Sanitec Koło, GlaxoSmithKline czy Instalprojekt. Wziął udział w 50 wystawach zbiorowych i indywidualnych.

Andrzej Haegenbarth
pomysłodawca i kurator wystawy. Autor kilku książek m.in. „Sztuki plastyczne w Poznaniu” (współautor), (1987), „Wielka miłość i dewiacje” (1990, 1991), „Eros i znawcy” (1994) i wielu tekstów o sztuce współczesnej. Jest również foto-grafikiem oraz twórcą takich wystaw zbiorowych zrealizowanych wg własnych pomysłów jak: Artyści Godni Poznania, Urząd Miejski w Poznaniu, 2011, Drzewo – oś świata, Muzeum Lubuskie, Gorzów Wlkp. 2016/17 i Drzewo oś świata – odsłona druga, Galeria Sztuki ROZRUCH, Poznań 2017.

Wystawę można oglądać do 28 listopada w PBG Gallery, Skalar Office, ul. Górecka 1.

Mat. pras. WBPiCAK el