Akcja policji i FBI. W całym kraju!

Policja ( zdjęcie ilustracyjne ) fot. Sławek Wąchała

Komenda Główna Policji we współpracy z Federalnym Biurem Śledczym Departamentu Sprawiedliwości USA organizuje ćwiczenia pod kryptonimem „Wolf-Ram-23”. Ich celem jest doskonalenie umiejętności służb i ich reakcji na potencjalne wystąpienie sytuacji kryzysowej.

Ćwiczenia będą się odbywać w dniach 17-19 kwietnia na terenie całego kraju, a rozpoczną się w Warszawie. Ich organizatorem jest Komenda Główna Policji we współpracy z Federalnym Biurem Śledczym Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ćwiczenia potrwają do środy 19 kwietnia 2023 roku, a poszczególne epizody swoim zasięgiem obejmą obszar innych województw.

„Głównym celem ćwiczeń jest reagowanie policji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w postaci ataku terrorystycznego związanego z zagrożeniem chemicznym, biologicznym, radiacyjnym lub nuklearnym” – informuje KGP. – „Trudna sytuacja za wschodnią granicą wymaga od wielu służb ciągłej gotowości oraz podnoszenia umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Organizacja tego typu ćwiczeń ma na celu koordynowanie i współpracę służb stojących na straży bezpieczeństwa, a także sprawdzenie funkcjonujących procedur w przypadku wystąpienia zagrożenia”.

Jak podkreśla KGP, ćwiczenia odbywać się będą w warunkach zbliżonych do realnych. To umożliwi wypracowanie zasad współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach oraz praktyczne sprawdzenie już posiadanej wiedzy przez funkcjonariuszy w zakresie realizacji czynności służbowych w działaniach kryzysowych. Ćwiczenia dowódczo-sztabowe są także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między uczestnikami działań, a wnioski i uwagi z przeprowadzonych ćwiczeń stanowić będą cenny materiał szkoleniowy.

Podziel się: