Podatki fot ZUS

Administracja publiczna rozpoczyna pracę zdalnie. Co to oznacza?

Minister Adam Niedzielski poinformował 19 stycznia, że w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem w Polsce pracownicy urzędów administracji publicznej przechodzą na pracę zdalną. Rada Ministrów właśnie pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w tej sprawie.

Projekt już został ujęty w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów i zgodnie z nim urzędnicy będą wykonywać swoją pracę zdalnie w trybie i na zasadach określonych przez ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (z 2 marca 2020 r.).

Minister Niedzielski zastrzegł jednak, że będą wyjątki – i w projekcie tymi wyjątkami są wszystkie te działania, które są niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub te, które ze względu na przepisy prawa lub specyfikę samych zadań, są niemożliwe do realizowania w ramach pracy zdalnej. Jednak wszyscy pracownicy, którzy mogą wykonywać swoją pracę zdalnie, powinni przejść na tryb home office, by zapobiegać zwiększeniu zakażeń koronawirusem.

Podczas środowej konferencji prasowej minister Niedzielski zaapelował również do pracodawców o przejście na pracę zdalną wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Tu zmiany zależą od dobrej woli pracodawców, bo wprowadzenie obowiązku pracy zdalnej wymagałoby zmiany ustawy, a to z kolei trwałoby zbyt długo.

Źródło: RMF FM