82 miliony dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Szkolenia, zajęcia sportowe i te poprawiające kondycję fizyczną. Na to członkowie OSP przeznaczą 82 miliony, które przeznaczył dla nich rząd.

Jak podaje Radio Poznań, rząd zdecydował, że część zadań realizowanych przez ochotnicze straże uzyska rangę ustawową, co pozwoli na rozszerzenie źródeł finansowania. Każda OSP będzie mogła wnioskować o fundusze, które pozwolą jej propagować zasady udzielania pierwszej pomocy, a także organizować przedsięwzięcia związane z ochroną i prewencją przeciwpożarową.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej są ogromnym wsparciem dla zawodowców wszędzie tam, gdzie nie ma strażaków zawodowych czy policjantów. Walka z pożarami to tylko jeden z ich wielu obowiązków. Poza tym udzielają pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, docierając do nich najszybciej, bo są najbliżej.

To między innymi dlatego jakość ich pracy ma ogromne znaczenie – skoro są pierwsi na miejscu jakiegokolwiek tragicznego wypadku, ich pomoc decyduje o życiu i zdrowiu ofiar. Dlatego każde wsparcie finansowe, które pozwoli im podnieść kwalifikacje, jest tak cenne.

Radio Poznań, el

Dodaj komentarz

avatar