45 mln zł dla wielkopolskich gmin z funduszy unijnych

45 mln zł gmin fot. UMWW

Modernizacja energetyczna szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia czy ośrodków pomocy społecznej. Wszystko to zostanie wykonane w wielkopolskich gminach za pieniądze UE – 29 listopada marszałek Marek Woźniak podpisał stosowne umowy.

Ponad 45 mln złotych dofinansowania środkami unijnymi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) jest przeznaczonych dla inwestycji związanych z modernizacją energetyczną obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia czy ośrodki pomocy społecznej. Umowy z marszałkiem Markiem Woźniakiem podpisali: Przemysław Renn – wójt Mieściska, Andrzej Wilkoński – starosta nowotomyski, Paweł Szybaj – zastępca burmistrza Rawicza, Mariusz Zgaiński – starosta grodziski, Piotr Hojan – burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, Ewa Noszczyńska-Szkurat – pierwszy zastępca wójta Tarnowa Podgórnego, Tomasz Kałużny – burmistrz Wrześni, Marian Szkudlarek – burmistrz Swarzędza, Łukasz Litka – wójt Lipna, Elżbieta Rybarczyk – burmistrz Wielenia i Paweł Rajski-starosta ostrowski.

– Liczba podpisanych dotąd umów pokazuje, jak duże dofinansowanie przeznaczamy na działania termomodernizacyjne w Wielkopolsce – powiedział Marek Woźniak. – Wkrótce osiągną one wartość blisko 300 mln. Dzisiejsze umowy opiewają na 45 mln zł – to także niebagatelna kwota wsparcia unijnego dla tych niezwykle ważnych, z wielu względów, inwestycji.

Termomodernizacja jest, zdaniem marszałka, jednym z kluczowych elementów całego procesu – z jednej strony oszczędzania energii, a z drugiej obniżania emisji CO2, co stanowi jeden z głównych celów UE, ale także Polski.
– Te działania wpisują się wprost w oszczędzanie klimatu i cieszę się, że nasze, wielkopolskie samorządy wykazują tak dużą aktywność w tym zakresie – podkreślił marszałek. – Dzisiejsze projekty dotyczą obiektów użyteczności publicznej, ale na pewno stanowią też przykład do naśladowania dla prywatnych właścicieli, zachęcający do podejmowania inicjatywy w zakresie czynienia oszczędności w utracie energii we własnych budynkach. Oszczędność energii w każdym miejscu w Wielkopolsce jest w tej chwili bezcenna i to dla nas wszystkich zadanie priorytetowe.

Co uda się wykonać w gminach i powiatach za te pieniądze?

  • Gmina Mieścisko zrealizuje projekt „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku” (dofinansowanie 6 566 589,64 zł);
  • Powiat Nowotomyski przeznaczy otrzymane środki unijne na „Modernizację energetyczną budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. E. Sczanieckiej” (dofinansowanie 5 984 579,42 zł);
  • Gmina Rawicz wykona „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminie Rawicz: budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu oraz budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu” (dofinansowanie 5 916 434,21 zł);
  • Powiat Grodziski zrealizuje „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego” (dofinansowanie 5 605 101,95 zł). Z kolei gmina Grodzisk Wielkopolski przeprowadzi gruntowną „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim” (dofinansowanie 4 963 345,18 zł);
  • Gmina Tarnowo Podgórne wykona „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie” (dofinansowanie 4 293 579,28 zł);
  • Gmina Września zrealizuje „Modernizację energetyczną budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko”, Ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6” (dofinasowanie 2 860 367,34 zł);
  • Gmina Swarzędz przy wsparciu unijnym wykona „Kompleksową termomodernizację byłego obiektu hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby budynku użyteczności publicznej w Swarzędzu” (dofinansowanie 2 798 121,96 zł);
  • Gmina Lipno przeprowadzi „Termomodernizację Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lipnie” (dofinasowanie 2 584 874,48 zł);
  • Gmina Wieleń wykona „Termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieleniu i budynku Szkoły Podstawowej w Miałach” (dofinasowanie 2 346 284,08 zł);
  • Powiat Ostrowski zrobi „Termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim” (dofinansowanie 1 255 277,14 zł).

Podziel się:

Ostatnio dodane: