Reklama

Zimowe utrzymanie dróg, czyli sól na chodnikach

Śnieg! Tak mogliby pomyśleć wszyscy ci, którzy wychodząc rano z domu w ubiegłym tygodniu zobaczyli białe ulice. Ale to nie był śnieg, tylko sól.

Najwidoczniej Zarząd Dróg Miejskich dał sobie słowo honoru, że w tym roku, choćby nie wiem co, nie będzie obchodził Dnia Zaskoczonego Drogowca – bardzo popularnego w Polsce święta, jeszcze z czasów minionego ustroju. Przypadało ono zawsze na pierwszy śnieżny dzień, który nieodmiennie zaskakiwał służby zajmujące się odśnieżaniem.

W tym roku to nam nie grozi. Wystarczy temperatura -1, by na ulicach natychmiast znalazła się sól. Na zdjęciach z ubiegłego tygodnia, nadesłanych nam przez naszą Użytkowniczkę, wyraźnie to widać na ulicy Powstańców Wielkopolskich.

Jednak w informacji ZDM dotyczącej zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019 wyraźnie można przeczytać, że “celem działania w ramach zimowego utrzymania dróg jest łagodzenie skutków zimy na poznańskich ulicach, a nie całkowita ich likwidacja”.

A co to dokładnie oznacza? Otóż wydatki na zimowe oczyszczanie pasów drogowych obejmują zarówno odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej, jak również oczyszczanie z zanieczyszczeń (sprzątanie) jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, oczyszczanie poboczy i terenów zieleni, a także opróżnianie koszy ulicznych. Utrzymaniem systemowym objętych zostało 871,5 km poznańskich dróg. Z uwagi na rosnący z roku na rok ruch rowerowy zwiększona została długość odśnieżania systemowego dróg rowerowych do 122,9 km. Natomiast rośliny rosnące w pasie drogowym zostały osłonięte matami ochronnymi, które zabezpieczą je przez zabójczą dla roślin mieszanką soli i zanieczyszczeń komunikacyjnych. Na zimowe utrzymanie dróg przeznaczono w tym roku 22.6 mln zł. To o ponad 2 mln więcej niż rok temu.

“W pierwszej kolejności staramy się reagować na zgłoszenia o oblodzeniu od pieszych, gdyż dla nich takie oblodzenie jest szczególnie niebezpieczne” – informuje ZDM.

Najwyraźniej chodnik ulicy Powstańców Wielkopolskich – i kilka innych w mieście – został uznany w ubiegłym tygodniu za wyjątkowo niebezpieczny. Miejmy nadzieję, że w dalszej części zimy ZDM będzie bardziej zwracać uwagę na aspekt ekologiczny. Bo zgodnie z ekowytycznymi “na chodnikach, ścieżkach rowerowych, placach, a także jezdniach o znaczeniu lokalnym (III i IV kolejność) wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu”.

Odmienne zasady obowiązują na jezdniach sieci strategicznej i podstawowej (I i II kolejność). Na tych jezdniach stosowane są środki chemiczne (sól drogowa) i środki niechemiczne (uszorstniające), zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 27.10.2005 r. w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków, jakie mogą być użyte na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Dodatkowo wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w specyfikacjach technicznych. Przepisy regulują, zarówno maksymalne dopuszczalne dawki stosowania środków, jak również określają, w jakich warunkach pogodowych jaki rodzaj środków należy zastosować.

ZDM, el

Dodaj komentarz

avatar