Wytyczne dla inwestorów w Poznaniu. By dbali o ptaki i nietoperze

budka dla ptaków fot. UMP

Władze miasta przygotowało wytyczne dla inwestorów i wykonawców, jak prowadzić prace z zachowaniem siedlisk ptaków i nietoperze istniejących na terenie obiektów oraz jak je odtwarzać.

Ptaki i nietoperze są bardzo pożyteczne w mieście w walce z uciążliwymi owadami, ale miejskie warunki nie zawsze są dla nich sprzyjające, zwłaszcza podczas prac termomodernizacyjnych i remontowych budynków.

„Z tego względu miasto przygotowało Standardy Ochrony Ptaków i Nietoperzy, które obejmują szereg działań i środków mających na celu zapewnienie ochrony ptaków i ich siedlisk” – informują miejscy urzędnicy. – „Również inwestorzy coraz częściej angażują na etapie projektowania osiedli czy zespołów urbanistycznych architektów, by tworzyć dogodne warunki do bytowania ptaków. Przykładem może być wkomponowanie w projekt i umieszczanie na budynkach budek lęgowych (np. skrzynki dla jerzyków) czy zabezpieczanie i redukowanie ryzyka kolizji ptaków z powierzchniami szklanymi (np. oznaczając je markerami graficznymi czy naklejkami dekoracyjnymi)”.

W mieście mieszka wiele ptaków, a takie jak jerzyki, wróble, mazurki, kawki, pustułki, sikory czy oknówki wybierają na swoje siedziby budynki zajmowane przez ludzi.
„Najlepszym rozwiązaniem jest pozostawianie ich miejsc lęgowych w nienaruszonym stanie” – informuje miasto. – „Jeśli nie jest to możliwe – stosowanie dopasowanych do danego gatunku schronień zastępczych. Przetrwanie wielu chronionych gatunków jest obecnie uzależnione od dostępności miejsc lęgowych tworzonych na i w budynkach”.

Wydział Klimatu i Środowiska UMP ostatnio zorganizował akcję zawieszania 71 budek dla jerzyków na budynkach dwóch poznańskich szkół podstawowych: nr 11 na os. Wichrowe Wzgórze i nr 17 na os. Bolesława Chrobrego. Tam jerzyki przylatujące na wiosnę znajdą dla siebie nowe, dostosowane do gatunku i bezpieczne schronienia. Warto przypomnieć, że dorosły jerzyk potrafi zjeść dziennie kilka tysięcy komarów, much i meszek, a więc jego pomoc w walce z owadami jest nieoceniona. Dlatego też co roku w mieście, w tych samych miejscach, odbywa się liczenie jerzyków, by mieć rzetelne dane o liczebności tych ptaków w mieście.

Jerzyki nie są jedynymi ptakami, o jakie troszczą się władze Poznania – w poznańskich lasach zostało powieszonych prawie 50 budek dla innych ptaków. Zamontowano je na Dębinie i w pobliżu poznańskich użytków ekologicznych. Warto też dodać, że Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu wywiesił kilkadziesiąt schronień dla nietoperzy w okolicy poznańskich fortyfikacji.

Podziel się:

Ostatnio dodane:

Wydarzenia w Wielkopolsce: