Wyniki rekrutacji: jakie uczelnie wybierali studenci?

Politechnika Poznańska, fot. PP

Ponad 428 tys. osób zostało przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki. A jakie uczelnie najchętniej wybierali młodzi ludzie?

319 375 studentów rozpoczęło studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie rozpoczęło. Natomiast studia drugiego stopnia zaczęło 108 927 osób. Z tego 289 886 osób wybrało uczelnie publiczne, a 138 416 – niepubliczne.

Studia w uczelniach publicznych rozpoczęło 289 886 osób, z tego 76 021 studia drugiego stopnia. W trybie stacjonarnym będzie studiowało 227 892 osób, w tym 52 817 na studiach drugiego stopnia.

Do uczelni niepublicznych (w tym KUL) przyjęto 138 416 kandydatów, z tego 32 906 na studia drugiego stopnia. Prawie 47 tys. z nich będzie studiowało w trybie stacjonarnym, w tym nieco ponad 7 tys. na studiach drugiego stopnia.

Kandydaci na studia najchętniej wybierali: informatykę (36 026), psychologię (35 264), zarządzanie (29 272), kierunek lekarski (21 620 – z wyłączeniem danych z uczelni nadzorowanych przez Ministra Zdrowia) oraz prawo (20 541). Na kolejnych miejscach znalazły się: ekonomia, filologia angielska, finanse i rachunkowość, budownictwo oraz pielęgniarstwo.

W roku akademickim 2021/2022 najchętniej wybieraną uczelnią przez kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie (w przeliczeniu na jedno miejsce) była Politechnika Gdańska. Na jedno miejsce w tej uczelni aplikowało ponad 8 kandydatów (8,2). Na podium znalazły się także Politechnika Warszawska (7,7) oraz Politechnika Poznańska (6,2). Ponad 5 kandydatów ubiegało się o jedno miejsce na Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie Wrocławskim.

Natomiast pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce najbardziej obleganymi kierunkami w roku akademickim 2021/2022 były: inżynieria nanostruktur (27,8), koreanistyka (26,6), zielone technologie (25,1), inżynieria internetu rzeczy (22,0), komunikacja wizerunkowa (18,3). Dużą popularnością cieszyły się także: filologia orientalna – japonistyka, mechanika i projektowanie maszyn, orientalistyka – japonistyka, anglistyka oraz automatyka, robotyka i systemy sterowania.

Spośród wszystkich typów uczelni kandydaci na studia stacjonarne pierwszego i jednolite studia magisterskie najchętniej wybierali uczelnie techniczne – średnio ponad 4 zgłoszenia na jedno miejsce (4,3).

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę kandydatów, najwięcej zgłoszeń odnotowały:

spośród uniwersytetów – Uniwersytet Warszawski (41 373),
spośród uczelni technicznych – Politechnika Warszawska (43 545),
spośród uczelni ekonomicznych – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (11 178),
spośród uczelni pedagogicznych – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (15 991),
spośród uczelni rolniczych/przyrodniczych – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (11 233),
spośród uczelni wychowania fizycznego – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (2 963),
spośród publicznych uczelni zawodowych – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (1 341).

Najpopularniejsze uczelnie niepubliczne
Najchętniej wybierana uczelnia niepubliczna przez kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2021/2022 to SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (6 045). Na kolejnych miejscach znalazły się: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (5 144), Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku (4 389), Akademia Finansów i Biznesu Vistula (3 726) i Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (2 920).

Z kolei kandydaci na studia niestacjonarne najchętniej wybierali: Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu (7 687), Wyższą Szkołę Bankową z siedzibą w Gdańsku (5 494), Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu (5 180), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (3 985), Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi (3 355).

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Podziel się:

Ostatnio dodane: