Wielkopolska: Zaczyna się sezon kąpielowy. Gdzie można się kąpać?

Rusałka plaża
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu przebadał wodę w kąpieliskach w Poznaniu i powiecie poznańskim. Gdzie można się bezpiecznie kąpać?

Woda zdatna do kąpieli jest w Akwenie Tropicana w Owińskach (gmina Czerwonak) – sezon kąpielowy w Owińskach rozpocznie się 6 czerwca.
Dobra jakość wody jest także w poznańskich kąpieliskach: nad jeziorem Rusałka, Strzeszyńskim i Kierskim w Kiekrzu i Krzyżownikach, więc także i w nich można się kąpać. Tu jednak sezon zaczyna się 11 czerwca.

Jak informuje Wielkopolska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, przebadane zostały także kąpieliska w województwie – bezpiecznie, jeśli chodzi o jakość wody, można się kąpać w jeziorze Wilczyńskim na kąpielisku Mrówki-Kownaty, na kąpielisku OSiR w Ostrzeszowie oraz kąpielisku Giewartów Michasiów na jeziorze Powidzkim.

PSSE przypomina także obostrzenia w czasie kąpieli i plażowania obowiązujące z powodu koronawirusa. Nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku przebywania na kwarantannie lub izolacji oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie czy złego samopoczucia.

Gdy już korzystamy z kąpieliska, należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska, z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących. jeśli jest to kąpielisko ogrodzone i płatne, to na każdą z osób przebywających powinny przypadać co najmniej 4 metry kwadratowe powierzchni, czego musi dopilnować organizator.

Należy unikać zatłoczonych plaż lub zgromadzeń na terenie kąpieliska, zasłaniać usta i nos (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania, a także korzystać z własnego sprzętu turystycznego czy przyborów toaletowych takich jak koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania oraz sprzęt ochronny.

Także na plaży pamiętamy o higienie rąk i często myjemy je wodą z mydłem, a także dezynfekujemy – zwłaszcza po wyjściu z toalety czy korzystaniu z urządzeń powszechnego użytku. Nie zaleca się zasłaniania nosa i ust podczas kąpieli w wodzie.

Dodatkowe obowiązki mają także zarządcy kąpielisk: powinni w przebieralniach, toaletach czy kioskach rozmieścić w widocznych miejscach czytelnie oznakowane pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk, na bieżąco uzupełnianym w ciągu dnia w miarę zużycia. Toalety, także przenośne, musza być codzienne dezynfekowane, tak samo jak kosze na śmieci i inny sprzęt na kąpielisku, na przykład do rekreacji czy sportów wodnych.

Powierzchnie dotykane przez wiele osób powinny być regularnie dezynfekowane, tak samo jak sprzęt ratowniczy. Ratownicy powinni otrzymać środki ochrony indywidualnej (np. maseczki, rękawiczki jednorazowe) oraz płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (min. 60 proc.).

PSSE, el

Podziel się: